Ny metod för att investera i hållbar utveckling

GU Ventures har inom sitt hållbarhetsarbete, i nära samarbete med konsultföretaget Miljögiraff, tagit fram en ny metod för att verifiera att de innovationer GU Ventures stöttar bidrar till en global hållbar utveckling.

Emanuel Alvarez 3 juni 2019

Metoden, som är framtagen, kallas för Verifiering för hållbar tillväxt och har två fokusområden. Det första är att negativ miljöpåverkan ska minimeras och att det ska säkerställas att produkter och tjänster håller sig inom de planetära gränserna. Det andra fokuset är att få innovationerna att maximera sin positiva påverkan på FNs 17 globala hållbarhetsmål. Det innebär ofta att innovationen och affärsmodellen måste bli mer inkluderande och vara en del av den framtida cirkulära ekonomin.

Som helägd statlig aktör inom innovationsstödssystemet har GU Ventures arbetat aktivt med hållbarhetsfrågan. Sedan 2013 har GU Ventures drivit utvecklingsprojektet STAR med fokus på social innovation och hållbarhet, som finansierades av Västra Götalandsregionen, EU genom Tillväxtverket och Göteborgs universitet. Syftet var att skapa morgondagens attraktiva företag och organisationer vilka är både ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara.

Arbetet med STAR projektet har just avrapporterats. Det har inneburit att rådande strukturer har utmanats, samt att nya metoder, bolag och organisationer har utvecklats. Tillsammans med samarbetspartners kommer GU Ventures nu även starta upp ett så kallat impakt-investmentbolag som kommer dels att finansiellt investera i både non-profit och profit organisationer, som vill bidra till ett resilient samhälle genom social inkludering och minskad miljöpåverkan, dels att erbjuda kompetensförstärkning till ett femtiotal affärsutvecklare inom de västsvenska inkubatorerna, samt dels att utvärdera hur 200 start-up bolag i regionen bättre kan bidra till FNs globala hållbarhetsmål.

Under arbetet med STAR har projektet blivit utsedd som ”National Winner” for inclusive & responsible entrepreneurship i EU tävlingen ”European Enterprise Promotion Awards”.

Som aktörer i innovationssystemet har vi ett extra stort ansvar för att säkerställa att de innovationer som vi stöttar bidrar till en global hållbar utveckling, säger affärsutvecklaren Sofia Ström, som är ansvarig för sociala innovationer och hållbarhet vid GU Ventures.
Det är viktigt att inte längre se ekonomisk utveckling som något som står i motsats till ekologisk och social utveckling. När vi ser ekologiskt och social utveckling som målet och ekonomin som medlet öppnar sig nya marknader för innovationerna, innovatörerna ser på sina lösningar på nya sätt och vi får helt nya berättelser om hur vi tillsammans kan skapa en hållbar framtid. Nu hoppas vi att investerarna ska få lättare att satsa på rätt investeringar, säger Maja Jakobsson, processledare på Miljögiraff.