LocalLife vinner årets Kommersialiseringspris 2021

4 maj 2021

Priset, som grundades av Ignite Sweden, delas ut årligen som del av Power Circle Summit. Priset i år innebär ett pilotprojekt i samarbete med E.ON, Järfälla kommun och Barkarby Science.


LocalLife är årets vinnare av Kommersialiseringspriset. Tillsammans med E.ON och Järfälla kommun kommer de inleda ett pilotprojekt som syftar till att hjälpa boende sortera sina sopor bättre och på så vis skapa förutsättningar för cirkulär fjärrvärme.

Ignite Sweden som grundare av priset utser vinnaren, och det delas årligen ut under Power Circle Summit i samarbete med Energimyndigheten, EIT InnoEnergy och Svenska Mässan. Priset är att genomföra ett pilotprojekt med en av Ignites medlemmar. I år är det E.ON och för första gången även i samverkan med en offentlig aktör, Järfälla kommun.

Det vinnande projektet körs på Barkarby Science testbädd i Barkarbystaden i Järfälla kommun. I projektet kommer LocalLife arbeta tillsammans med E.ON för att minska mängden plast som förbränns när stadens avfall omvandlas till värme. Boende i två fastigheter uppmuntras minska mängden plast i sitt brännbara avfall med hjälp av LocalLifes digitala plattform.

E.ON har för närvarande ingen direktkontakt med de boende i husen. Fastighetsägarna i sin tur har kontakt med de boende, men de har inget verktyg för beteendeförändring. Det är här det Stockholmsbaserade startupföretaget LocalLife kommer in med sin digitala plattform för att uppmuntra boende att återvinna mer. De visualiserar även avfallsmängderna till de boende, så att de får feedback på sitt eget beteende.

Målet är att kunna vidareutveckla vår plattform och få en ökad förståelse för vilka värden den ger ur ett fastighetsägarperspektiv, samt hitta sätt om hur vi tillsammans med kommun, fastighetsägare, energibolag kan fortsätta samarbeta för att öka utsorteringen av plast, säger Patrik Nyström, VD på LocalLife.

Med långsiktig hållbarhet i sikte
Genom att omvandla invånarnas avfall till värme, skapas ett cirkulärt system. Ju mindre plast i avfallet, desto mindre blir koldioxidutsläppet. Att minska plastmängden är en viktig nyckel för att nå både E.ONs och Järfälla kommuns långsiktiga hållbarhetsmål.

Ett sätt att öka möjligheten för nya innovativa lösningar som den här är att skapa förutsättningar för möten och nätverkande mellan olika aktörer i samhället. Därför är innovationsnoderna och innovationsekosystemet viktiga, både som plattformar för möten och för att driva innovativa lösningar framåt tillsammans med olika parter, säger Jenny Ångman, Avdelningschef Innovation på Järfälla kommun.

Det stora målet är att bidra till en minskning av koldioxidutsläppen som är relaterade till uppvärmningen av fastigheterna. Det vill vi göra genom att hitta skalbara och affärsmässiga lösningar samt bra samverkansformer mellan kommunen, fastighetsägare, boende och andra aktörer, säger Rebecka Höjner, Projektledare Hållbar Stadsutveckling på E.ON.

Projektet bidrar till FN:s globala mål: 7 (hållbar energi för alla) 11 (hållbara städer & samhällen) och 12 (hållbar konsumtion & produktion). Syftet är att öka miljömässig hållbarhet inom regionen och skapa större medvetenhet om individens egen påverkansmöjlighet för en renare energi.

Det positiva med projektet är att man kopplar ihop E.ON, LocalLife, fastighetsägare i Barkarbystaden och kommunen för att tillsammans driva hållbar återvinning. Resultatet är minskade utsläpp. 28% av det som hamnar fel är förpackningar och en betydande del av det är gjorda av plast, därför är det viktigt att arbeta med den här frågan, säger Stina Behrens, affärsutvecklare på Barkarby Science.

LocalLifes lösning är ett exempel på hur innovation kan bidra till att lösa ett omfattande problem på ett cirkulärt sätt där flera viktiga aktörer involveras, allt från energiföretag till fastighetsägare, kommuner och slutligen slutkunderna. För att Sverige ska fortsätta leda energiomställningen behöver vi accelerera denna typ av innovationer till marknaden genom att olika aktörer samarbetar, säger Andreas Stubelius, portfolio utvecklare på Energimyndigheten.

Kommersialiseringspriset lyfter hållbar samverkan
LocalLife träffade både E.ON och Järfälla kommun genom Ignite Sweden, ett icke-vinstdrivande program som kopplar ihop startups med potentiella kunder från storbolag eller offentlig sektor. Ignite ansvarade också för att välja ut det vinnande projektet.

Priset är ett fantastiskt exempel på hur näringslivet och offentlig sektor kan driva på och förändra för en mer hållbar livsstil - och hur startups kan vara en accelerator i den omställningen. Det visar att arbetet vi gör med de offentliga aktörerna inom Ignite har stor betydelse för att driva på för hållbar utveckling - och skapa goda affärer, säger Karin Bengtsson, COO på Kista Science City, medgrundare av Ignite Public som matchar startups mot offentlig sektor.

För LocalLife är priset en bekräftelse att deras lösning är av intresse för storbolag och kommuner och att den kan ha en positiv effekt på på hållbar utveckling i städer.

Det här priset är ett fantastiskt tillfälle för oss att utvecklas tillsammans med våra partners och utarbeta en gemensam plan för vidare implementering. Att hitta användbara lösningar för återvinning är en komplex process med många inblandade aktörer och jag tror att detta pris är viktigt för alla som kommer att delta i piloten, säger Patrik Nyström.

Det här är tredje gången Kommersialiseringspriset delas ut. Tidigare vinnare av priset är Mimbly för ett projekt med Coor Service Management (2019), samt Univrses för ett projekt med ABB (2020). Båda pilot-projekten har avslutats med framgångsrika resultat.

 

Fakta om Kommersialiseringspriset

  • Priset delas ut årligen sedan 2019 under strategikonferensen Power Circle Summit.
  • Det initierades av Ignite Sweden med stöd av Energimyndigheten, EIT InnoEnergy och Svenska Mässan.
  • Priset syftar till att betona vikten av kommersiellt samarbete mellan etablerade företag och unga innovativa startups.
  • Årets pris gick till Stockholmsbaserade startupföretaget LocalLife för sitt projekt med E.ON och Järfälla kommun
  • Vinnare tidigare år är Mimbly (2019) och Univrses (2020)


Om Ignite Sweden
Ignite Sweden är ett icke vinstdrivande som genomförs kvalificerad och effektiv matchning mellan startups och storbolag samt offentligt drivna organisationer. Sedan starten 2017 har Ignite faciliterat 3725 matchningsmöten mellan 671 startupbolag och 219 storbolag samt offentliga aktörer, som har resulterat i över 230 betalda kommersiella samarbeten.

Ignite Sweden drivs av Kista Science City, LEAD, MINC, THINGS, Sahlgrenska Science Park, STING och Uminova. Initiativet koordineras av SISP - Swedish Incubators & Science Parks, och samfinansieras av Vinnova och Energimyndigheten.

Ignite Public är ett program inom Ignite Sweden som finansieras av Vinnova, som matchar offentliga organisationer med innovativa startups. Dessa samarbeten kan i sin tur bidra till att lösa de samhälleliga, ekonomiska och miljömässiga utmaningar som den offentliga sektorn står inför.