Linköping Science Park bjuder in SISP-medlemmar till samverkan i nationella projekt

Linköping Science Park har genom Vinnova fått i uppdrag att genomföra ett nationellt projekt och en förstudie. De vill nu bjuda in fler SISP-medlemmar att delta.

16 december 2021

Det nationella uppdraget Switch to Sweden ska öka antalet kvalificerade matchningar av internationell talang.

Uppdraget ska öka insatserna för att nå fler kvalificerade matchningar mellan internationell talang och svenska arbetsgivare. Projektet ger möjlighet att växla upp redan initierade processer med att tillvarata internationell kompetens för att säkerställa svensk konkurrenskraft. Läs hela artikeln här.

Intresserad av att delta? Kontakta Anna Broeders


En förstudie om regionala flaggskeppsprojekt ska bidrar med kunskapsunderlag för förstärkt konkurrenskraft.
Uppdraget innebär att göra en förstudie i syfte att studera regionala flaggskeppsprojekt. Syftet är att bygga kunskapsunderlag som kan delas med fler i syfte att säkra svensk konkurrenskraft. Genom uppdraget ges förutsättning att stärka verksamhetens kunskap i frågorna liksom bidra till att Sverige får möjlighet mobilisera sig och bidra till den samhällstransformation och kompetensförstärkning landet behöver. Läs hela artikeln här.  


Intresserad av att delta? Kontakta Lena Miranda