LEAD startar affärsängelnätverket - LEAD Business Angels

LEAD har tagit över det strukturerade arbetet med investerare, som är intresserade av tech-bolag i regionen. Tidigare drevs nätverket av East Sweden Tillväxtkapital (EST). Det innebär att ett nytt nätverk har sett dagens ljus – LEAD Business Angels. Nätverket leds av LEADs vd Maria Bolin och Anders Ferntoft, som är affärscoach på LEAD och har drivit frågan inom EST under flera år.

Emanuel Alvarez 6 februari 2019

”LEAD Business Angels blir ett exklusivt affärsängelnätverk för personer som har ett intresse av att investera i den typen av teknikbolag som vi arbetar med, men som också har erfarenhet av att bygga framgångsrika teknikföretag och vill vara med och utveckla nya bolag som bygger på innovationer”, säger Maria Bolin Anvill, vd på företagsinkubatorn LEAD.
LEAD Business Angels kommer att bjuda in till olika typer av möten och nätverksträffar tillsammans med LEAD-bolag under året, allt med syftet att skapa goda relationer mellan investerare och bolag inför eventuella affärsöverenskommelser. 

”Jag ser fram emot att vara delaktig i detta positiva initiativ. En ytterligare förstärkning av ekosystemet i regionen för att gynna entreprenörskap som löser framtidens problem”, säger  Mikael Kemi, Linköpings Affärsänglar.

Nätverket kommer bland annat ta del av LEAD DemoDay, där de har möjlighet att träffa bolag som är relativt tidiga och går BootUp, ett av affärsutvecklingsprogrammen på LEAD. För att träffa de mer mogna bolagen som söker kapital kommer det arrangeras investerarfrukostar och möjlighet att vara med på LEADs mer strategiska  coachtillfällen, sk affärsforum som är återkommande med bolagen på LEAD