Larmet: Sverige saknar kapital för klimatlyft

Andelen riskkapital som investeras i grön teknik fortsätter att växa. Trots det slår de gröna teknikbolagen larm om att pengarna inte räcker till. I en intervju i Dagens Industri vittnar SISP VD, Stina Lantz, om vad andra länder gör för att säkra ny teknologi och global konkurrenskraft genom långsiktiga strategier för innovativa startups och scaleups.

5 februari 2024

Enligt en rapport från konsultbolaget McKinsey är klimatteknik i snitt sex gånger mer kapitalkrävande än befintlig teknologi, och då det ofta handlar om tidigare oprövad teknik är risken hög för de investerare som tar chansen. 

Men dagens tuffa läge är ändå unikt. En försvårande faktor är lågkonjunkturen, som har minskat tillgången på riskvilligt kapital. Samtidigt är de summor som krävs större än någonsin tidigare. Anledningen till det är att många av bolagen har kommit så pass långt att det inte längre handlar om att finansiera produktutveckling i laboratoriemiljö, eller ens en första testanläggning. 

I stället handlar det om investeringar i miljardklassen, för att finansiera allt från fullskaliga anläggningar och infrastruktur till internationell expansion. Så kallade scaleup-investeringar.


Stora risker

Det är många bolag som är redo att ta nästa steg, men som inte lyckas ta in det nödvändiga kapitalet. Resultatet kan bli att bolagen söker sig utomlands eller, i värsta fall, konkurs. 

Det är ett krisläge. Sverige riskerar att förlora en hel generation gröna teknikbolag.

Stina Lantz, VD SISP


Andra länder satsar långsiktigt

Stina Lantz lyfter fram Frankrike, Tyskland och även Spanien som exempel på europeiska länder som har satsat mer på finansiering av grön innovation.

Internationellt ser vi stora finansiella stödpaket, Tyskland har exempelvis öronmärkt 10 miljarder euro fram till 2030 för att stötta innovativa teknikbolag under deras tillväxtfas, den så kallade Future Fund. Vissa länder har också skattemässiga lättnader inte bara för bolagen utan också för de investerare som väljer att satsa på sektorn.

 

Läs hela artikeln på di.se (låst artikel)