Konsekvenserna av regeringens minskade anslag till innovation

Södertälje Science Park fick den 24 april besök av Socialdemokraterna i Näringsutskottet för att förstå konsekvenserna av regeringens minskade anslag som bland annat drabbar omställningen av svensk industri och hållbar produktion.

25 april 2024

När höstbudgeten presenterades i oktober 2023 fick vi se drastiska minskningar i anslag till Innovationsmyndigheten Vinnova. Effekterna av det blev omedelbart påtagliga och många av SISPs medlemmar har fått revidera sina verksamheter i både personal och projekt. Konsekvensen av det är ett direkt sämre stöd till innovativa små och medelstora företag samt en sämre omställning av befintlig industri, där science parks har en viktig funktion.

Södertälje Science Park är en av SISPs medlemmar som har påverkats. När de hade planerat för att skala upp det framgångsrika projektet Produktionsänglar och stod redo att rulla ut det nationellt, fick de istället skala ner. För att förstå konsekvenserna av hur regeringens höstbudget påverkar bland annat svensk produktion besökte delar av Näringsutskottet Södertälje Science Park den 24 april.

"Vi tycker att regeringen saknar en plan för att stärka den svenska innovationskraften. Vi ser ju hur de minskade anslagen till Vinnova gör att svenska startups direkt påverkas och vi ser också hur andra länder storsatsar på strategier för innovation"

Aida Birinxhiku, riksdagsledamot (S) och ledamot i Näringsutskottet


"Vi gör det här besöket då vi tycker att regeringen saknar en plan för att stärka den svenska innovationskraften. De minskade ambitionerna och de minskade anslagen kommer att äventyra svensk konkurrenskraft och produktion. Det kommer i sin tur innebära att vi går miste om både arbetstillfällen och tillväxt för Sverige. Vi ser ju hur de minskade anslagen till Vinnova gör att svenska startups direkt påverkas genom att exempelvis behöva söka både stöd och kapital utomlands och därigenom förlora immateriella rättigheter till andra länder som gärna tar emot dem. Vi ser också hur andra länder storsatsar på strategier för innovation, exempelvis vårt grannland Finland som nu har en bred politisk enighet och som har formulerat en väldigt ambitiös parlamentariskt satsning" säger Aida Birinxhiku, riksdagsledamot (S) och ledamot i Näringsutskottet.

Samarbete med små och medelstora företag avgörande för omställning

Besöket inleddes med en kort historielektion om Södertälje Science Park av parkens VD, Robert Kingfors, som även är styrelseledamot i SISP. Efter det berättade Anna Olshäll, Manager External Cooperation and Strategic Projects inom Produktion & Logistik på Scania, om betydelsen av Södertälje Science Park för både de stora företagen som de mindre. Scania och AstraZeneca i Södertälje står för 12% av Sveriges export. Trots det står de, liksom hela tillverkningsindustrin, inför stora utmaningar, men även möjligheter. För att samarbetet med de mindre tillverkande företagen ska bli enklare har Scania bland annat engagerat sig i Produktionslyftet, ett nationellt program och partnerskap med nationell och regional struktur som startade 2007, där ca 300 företag hittills har deltagit.

"SME-företagen utgör myllan i Sveriges välfärd. Vi har ett stort behov av att jobba nära och tillsammans med dem, då detta ger en samlad kraft att förbättra och förnya."

Anna Olshäll, Manager External Cooperation and Strategic Projects, Scania


"SME-företagen (de små och medelstora företagen, red SISP) utgör myllan i Sveriges välfärd. Vi har ett stort behov av att jobba nära och tillsammans med dem, då detta ger en samlad kraft att förbättra och förnya. Värdet av att stödja de svenska SME-företagen är mycket stort! Politiska beslut som stöttar innovation samt en fortsatt industriell utveckling inom Sveriges gränser gör landet starkare. Genom att ge förutsättningar till att vi har tillgång till relevant kompetens kommer tillverkande industri att ha en långsiktig och hållbar konkurrenskraft och därigenom vara mer motståndskraftiga och redo för en föränderlig framtid" säger Anna Olshäll.

Hållbar produktion för svensk konkurrenskraft

Robert Kingfors berättade mer om Södertälje Science Park som är hemvist åt SuPr, den nationella noden för hållbar produktion, som samlar industri, akademi och offentliga aktörer till samverkan inom hållbar produktion. Science parkens uppdrag är att bland annat att initiera, facilitera och driva projekt och utveckling inom det profilområdet. Därtill hör att synliggöra och stötta Sveriges och Stockholmsregionens industriföretag som motor för arbetstillfällen och utveckling och inte minst att bevara svenska innovationer och startupbolag i Sverige. Besökarna fick också lyssna om projektet Produktionsänglar, som stöttar startups med hållbara och innovativa produkter att skala upp från prototyp mot produktion. Hittills har 249 startups fått stöd vilket har sparat 90 Mkr för bolagen i förkortad ledtid på väg mot en produktionsfas. Det har dessutom skapat 708 nya arbetstillfällen i Sverige och kompetensutvecklat 41 affärscoacher från 28 inkubatorer runtom i landet.

"Produktionsänglar förbereder startupbolagen och bygger broar till svenska små och medelstora tillverkare. Konsekvensen av Vinnovas neddragna budget gör nu att projektet går på sparlåga och att den nationella utrullningen är avbruten"

Robert Kingfors, VD, Södertälje Science Park


"Tyvärr är ju Produktionsänglar ett av de projekt som vi nu med väldigt kort varsel får dra ner till ett minimum som en effekt av det indragna statliga stödet som vi tidigare fått genom Vinnova. Industrialisering och uppskalning av produktion kallas ofta ”dödens dal” för hårdvarustartups och det finns väldigt lite ekonomiskt och praktiskt stöd i den kritiska fasen. Produktionsänglar förbereder startupbolagen och bygger broar till svenska små och medelstora tillverkare. Det bidrar också till att bygga regionala ekosystem där startups och tillverkare samarbetar och gör affärer, med stöttning av det lokala innovationssystemet. Konsekvensen av Vinnovas neddragna budget gör nu att Produktionsänglar går på sparlåga och att den nationella utrullningen är avbruten" säger Robert Kingfors.


Medskick från Södertälje

Som medskick från Södertälje Science Park fick besökarna med sig följande:

  • Vi behöver se över systemet för högre utbildning och forskning
  • Cirkulär ekonomi för en stark industri kräver ökad samverkan och engagerade intermediärer för att bli framgångsrikt
  • Sverige halkar efter! Ur ett AB Sverige-perspektiv krävs ett fungerande stöd till innovationsekosystemet med nationell uppbackning, annars riskerar vi bli för lokala och regionala. Och tappa internationell konkurrenskraft.