Kista Science City satsar på AI

Kista Science City och AI Innovation of Sweden inleder ett samarbete för att accelerera forskning och innovation inom AI.

21 maj 2019

AI Innovation of Sweden har sedan tidigare etablerat en AI-nod i Göteborg, denna genom Lindholmen Science Park. Nu tas nästa steg i satsningen genom en förstudie som drivs av Kista Science City och projektleds av Agneta Jacobson i nära samarbete med Martin Svensson, Lindholmen Science Park och Co-Director AI Innovation of Sweden.

Förstudien ska redan i slutet av september resultera i en rekommendation kring hur en Stockholmsnod bör se ut och finansieras samt innehålla en långsiktig plan för en större satsning. Agneta Jacobson har bred erfarenhet av att facilitera olika strategiska initiativ inom innovationsekosystemet, såväl nationellt som internationellt. Satsningen delfinansieras av Vinnova.

Kista Science Citys förstudie kommer att genomföras i bred dialog med olika intressenter från industri, akademi, science parks, kommuner och regioner.

– Kista Science Citys aktörer, som ju finns på såväl global som regional marknad, har länge velat se en sådan här satsning. Sverige behöver kraftsamla för att nå framgång och hämta hem nyttor i användningen av AI. Det är viktigt av flera skäl, inte minst för vår konkurrenskraft och välfärd. Då är det glädjande att vi får uppdraget att ta fram en idé om hur detta stora intresse kan omvandlas till en samlad gemensam satsning för Stockholmsregionen, säger Johan Ödmark, vd för Stiftelsen Electrum och Kista Science City AB.

För mer information om AI Innovation of Sweden, besök deras webbplats.

 

Kista Science City

Kista Science City är Europas ledande ICT-kluster. Här finns världsomspännande teknikföretag såsom Ericsson och IBM, ett myller av spännande startup-företag och Stockholms ledande universitet.

AI Innovation of Sweden

AI Innovation of Sweden är en nationell satsning för att accelerera forskning och innovation inom AI, vilket görs tillsammans med en lång rad olika intressenter inom industri, akademi, forskning och offentlig sektor. Det övergripande syftet för AI Innovation Sweden är att fungera som en motor för det svenska AI-ekosystemet vilket utvecklar den svenska ekonomin. Inom ramen för verksamheten etableras så kallade noder med syftet att ytterligare accelerera tillämpning av AI. Den första noden är på plats i Göteborg där ett stort antal partners utnyttjar möjligheten att samlokalisera AI-fokuserade forskare, utvecklare och studenter och deltar i olika gemensamma aktiviteter, såsom events, workshops, projekt, med mera.