KICKSTART DIGI

Nu finns det möjlighet för ännu fler företag att ta chansen att utvecklas digitalt.

Josefin Jaén Nilsson 4 februari 2019
Det är inte en fråga om att öka lönsamheten utan det är faktiskt en fråga om överlevnad

Efter två lyckade första år väljer man nu att förlänga projektet Kickstart Digitalisering för att hjälpa fler företag från hela Sverige att utvecklas digitalt. Hittills har över 320 företag deltagit i de kostnadsfria workshops som arrangerats. Nu finns det möjlighet för ännu fler företag att öka digitaliseringstempot och konkurrenskraften.

Projektet startade 2016 som ett initiativ för att hjälpa industrinära företag med sin digitaliseringsresa och är en del av den nationella förnyelsesatsningen Digitaliseringslyftet.

- Vi fortsätter med Kickstart Digitalisering ett år till eftersom projektet har varit väldigt uppskattat hos de företag som har deltagit och vi vill ge fler chansen att delta, säger Helena Roxtorp, projektledare för Kickstart Digitalisering på Teknikföretagen.

Genom projektet stöttar Teknikföretagen lokala och regionala aktörer att hjälpa företag i deras närhet att identifiera vad det finns för digitaliseringsmöjligheter och jobba för att upprätta och implementera dessa på företaget.

De utmaningar och behov som identifierats hos företagen är många och olika. Det kan exempelvis handla om att effektivisera administrativa processer och minska pappershanteringen, upprätta olika digitala verktyg för uppföljning och tidsrapportering eller förenkla och förbättra kundens upplevelse genom digitala plattformar.

- Med stöd av Kickstart har jag inspirerats till att ta tag i konkreta aktiviteter. Dels har jag fått ett längre perspektiv för vad digitalisering är och vad det innebär för oss som företag, berättar Johan Holm, ägare av NextSign AB.

- Vi behöver hitta fler organisationer som vill ta på sig värdskapet för en Kickstart runtom i landet samt marknadsföra oss mot små och medelstora industriföretag som vi hoppas vill delta, meddelar Helena.

 

HUR GÅR DET TILL?

Grunden är att ett antal företag utifrån en regional tillhörighet delar erfarenheter och idéer kring digitalisering under en workshopsserie på tre tillfällen och hemläxa däremellan landar i några konkreta digitaliseringsaktiviteter som man avser arbeta med. Företagen identifierar även behov av externt stöd i olika form.

UPPLÄGG OCH OMFATTNING
Del 1: Inspirationsseminarium för nya perspektiv och idéer (heldag)
Del 2: Workshop för att identifiera företagets möjligheter (halvdag)
Del 3: Workshop för att landa i ett antal start-aktiviteter för företaget (halvdag)
 

INVESTERING PER FÖRETAG
- Totalt 2 heldagar för 2-3 chefer eller nyckelpersoner
- 2 ”hemläxor” för att påbörja den interna processen
 
"RETURN ON INVESTMENT"
- Påbörjad (eller fortsatt) digitaliseringsprocess
- Möjlighet till fortsatt support
- Tillgång till lokalt och nationellt nätverk

KICKSTART DIGITALISERING HOS ER
Vill ni som lokal eller regional science park arrangera ett Kickstart Digitalisering för industrinära SME-företag i er närhet? Fyll i en intresseanmälan här