Karl-Adam Bonniers stiftelse stöttar den nationella kraftsamlingen för startups och scaleups

Under 2023 undersöker SISP behovet av en samlad, nationell plats för kunskap och insikter om målgruppen innovativa små och medelstora tillväxtföretag i Sverige. En av de aktörer som stöttar kraftsamlingen är Karl-Adam Bonniers stiftelse. "Vi hoppas att samarbetet med SISP ska leda till att den här frågan kommer högre upp på den politiska agendan och att vi tillsammans kan bidra till att klimatet för startups och scaleups förbättras i Sverige" säger Tor Bonnier, styrelseordförande för stiftelsen.

10 oktober 2023

Under 2023 genomför SISP ett arbete för att undersöka behovet av en samlad, nationell plats för kunskap och insikter om målgruppen innovativa små och medelstora tillväxtföretag i Sverige. Arbetet går under namnet ”Nationell kraftsamling för startups och scaleups” och grundar sig i att det idag inte finns någon som representerar målgruppen på en nationell nivå för att hjälpa beslutsfattare att rikta insatser rätt. En av de aktörer som stöttar arbetet är Karl-Adam Bonniers stiftelse.

I över trettio år har Karl-Adam Bonniers stiftelse arbetat med att främja näringslivets utveckling i Sverige. De är en oberoende och opolitisk stiftelse som skapar förutsättningar för beslutsfattare och experter från akademin, näringslivet och offentliga sektorn att mötas, debattera och nå samsyn. Genom att sprida ny kunskap och tillhandahålla en oberoende arena, främjar Karl-Adam Bonniers stiftelse dialog och bidrar till utveckling av policyförslag och förbättringar för näringslivets långsiktiga villkor.

- Vi vet hur viktigt det är med att skapa ett gott samspel mellan nationella satsningar och näringslivet för att innovativa företag ska uppnå sin tillväxtpotential. Vi ser det här samarbetet som en möjlighet att bidra till ökad kunskap och bättre data om just startups och scaleups. Med den kunskapen blir det lättare att utforma riktade nationella åtgärder och skapa ett bättre klimat för innovation och entreprenörskap i Sverige. Därför stöttar vi den nationella kraftsamlingen för startups och scaleups, säger Tor Bonnier, styrelseordförande för Karl-Adam Bonniers stiftelse.

Högre upp på den politiska agendan

En viktig del i arbetet är att träffa olika intressenter såsom bolagsgrundare, investerare, innovationsfrämjande aktörer, myndigheter och etablerade företag, för att lyssna in vilka utmaningar vi behöver överkomma för att ge Sveriges startups och scaleups bäst möjliga föreutsättningar att växa och skala på en global marknad. En rad seminarier har arrangerats runtom i landet och fler kommer att hållas under hösten. Närmast är ett öppet event under Gothenburg Tech Week den 13 oktober. Vidare aktiverar Karl-Adam Bonniers stiftelse sitt nätverk för att skapa mötesplatser för viktiga samtal.

- Vi vill involvera vårt nätverk genom att arrangera seminarier och rundabordssamtal under 2023-2024 med förhoppningen att debattera, förankra och omsätta förstudiens rekommendationer hos beslutsfattare och systemaktörer, fortsätter Tor Bonnier. Vi hoppas att samarbetet med SISP ska leda till att den här frågan kommer högre upp på den politiska agendan och att vi tillsammans kan bidra till att klimatet för startups och scaleups förbättras i Sverige.