Johan Ödmark utsedd till ny vd för SISP

Branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks (SISP) har utsett Johan Ödmark till VD. Johan kommer närmast från rollen som VD för Stiftelsen Electrum med dotterbolagen Kista Science City AB och STING AB.

Ulrica Gellerstedt 28 februari 2020

Branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks (SISP) har utsett Johan Ödmark till VD. Johan kommer närmast från rollen som VD för Stiftelsen Electrum med dotterbolagen Kista Science City AB och STING AB.

- Johan Ödmark har tidigare suttit som ledamot i SISPs styrelse, och är väl insatt både medlemmarnas verksamheter och branschens utmaningar. Han har dessutom erfarenheter av kommunikation och påverkan. Det är styrelsens uppfattning att Johan kommer att kunna samla våra branschaktörer och driva utvecklingen framåt. SISP ska stödja medlemmarna och skapa rätt förutsättningar för dem att utveckla sina respektive verksamheter – och samtidigt bidra till att säkerställa Sveriges position som kunskaps- och innovationsnation tillsammans med andra aktörer inom såväl näringsliv, akademi, samhälle och politik.

Johan tillträder som vd per 25/3, men påbörjar sin tjänst redan den 9/3. Han efterträder Kajsa Hedberg som går vidare till nya uppdrag inom energibranschen.

- Vi är tacksamma för Kajsas bidrag till att skapa en mer robust plattform för SISP att verka utifrån liksom hennes insats för att skapa struktur och fokusering för vår framtida verksamhet.

För mer information:
Lena Miranda, 0705-295645
Johan Ödmark, 0707-811970