Investeringar på 502 Mkr i startups och tillväxtföretag inom UIC under 2018

Tillväxtföretagen inom internationellt topprankade företagsinkubatorn och acceleratorn UIC, Uppsala Innovation Centre, visade en mycket stark utveckling under 2018. Under året investerades 502 miljoner kronor i form av ägarkapital, bidrag och lån och bolagens omsättning låg på totalt 526 miljoner kronor. Resultaten är de högsta noteringarna sedan UIC bildades 1999. Det visar UICs årsberättelse för 2018 som nu publicerats.

Emanuel Alvarez 3 juni 2019

2018 var ett framgångsrikt år för många av de innovativa startups och tillväxtföretag som får affärsutvecklingsstöd genom UIC. Investeringar i UIC-bolag ökade till 502 miljoner kronor, vilket är en ökning med 9 procent jämfört med föregående år. Av investeringarna uppgick 398 miljoner kronor av ägarkapital, och finansiering genom bidrag och lån motsvarade 104 miljoner kronor. Sedan UIC bildades 1999 har 4,3 miljarder kronor investerats i UIC-bolag.

Omsättningen i bolagen visade också en stark utveckling och uppgick till 526 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 500 miljoner kronor 2017. UICs sammanställning av UIC-bolagens resultat visade också att antalet sysselsatta i bolagen uppgick till 728 personer.

Resultatet baseras på 88 innovativa startups och tillväxtföretag som fått affärsutvecklingsstöd genom UIC under året, samt 24 bolag som ingått i UIC Alumni i högst 10 år. De största branscherna bland UIC-bolagen var life science, IT/ICT och teknik/miljöteknik.

Ett exempel på framgångar för bolag inom UIC är UIC-bolaget MetaSafe som förvärvades av finska CRO-företaget Admescope. MetaSafe är ett av företagen som bildades när Astra Zeneca lade ner sin forskning och utveckling i Södertälje 2012 och har sedan starten fått affärsutvecklingsstöd från UIC. Genom förvärvet blir MetaSafe en integrerad del av Admescope och kommer fortsätta att driva och bygga verksamheten i Södertälje.

– Finansiering är en av många stora utmaningar som företagare står inför, och det är därför glädjande att UIC-bolag under förra året tog in 502 miljoner kronor. Detta är ett viktigt tillskott för företagen och ofta avgörande för att de ska kunna växa och bli internationellt konkurrenskraftiga. Den höga omsättningen i bolagen är ett resultat av att bolagen är drivna och skapar framgång, och det är en förmån att få vara med och bidra till deras utveckling och tillväxt, säger Per Bengtsson, vd på UIC.

Bolagens starka utveckling resulterade i att UIC:s offentliga “return on investment”, ROI, uppgick till 15 gånger pengarna. Det innebär att UIC-bolag, och alumnbolag sedan högst fem år, gav en återbäring till staten med 15 gånger pengarna för varje offentlig krona som satsats i UIC under innevarande år. Den höga återbäringen är ett resultat av den ökade omsättningen i bolagen och därmed också ökade skatteintäkter från bolagen till staten.

UIC kan också visa att nio av tio alumnbolag är fortsatt aktiva på marknaden och växer.

Några nyckeltal för bolag inom UIC 2018
Nedanstående siffror baseras på 88 innovativa startups och tillväxtföretag som ingått i UIC:s affärsutvecklingsprogram under 2018, samt 24 bolag som ingått i UIC Alumni i högst 10 år. Sifforna inom parentes är från föregående år.

Investeringar och kapital tillfört bolagen
Investeringarna i inkubatorbolagen har under 2018 varit 502 (460) miljoner kronor.

398 (391) miljoner kronor i ägarkapital
104 (69) miljoner kronor i bidrag och lån

Omsättning och resultat
Omsättning under 2018 för bolagen i UIC uppgick till 526 (500) miljoner kronor.

Offentlig ROI
Offentlig Return On Investment, ROI, är 15 gånger pengarna under innevarande år för UIC. Det vill säga uppväxlingen av den erhållna offentliga finansieringen till UIC i förhållande till skatter och avgifter som UIC-bolag, och alumnbolag upp till fem år, återbetalat till staten under 2018. I detta fall 15 gånger.

Antal sysselsatta
728 (705) personer har varit verksamma i UIC-bolagen under 2018.

Skatteintäkter
Ackumulerade skatteintäkter (direkta skatter såsom vinstbeskattning, arbetsgivaravgifter, personalens källskatter och moms) som genererades under 2018 var 230 (200) miljoner kronor.

UIC-bolagens ursprung
45 procent av UIC-bolagen utgörs av enskilda innovatörer och entreprenörer, 13 procent av UIC-bolagen kommer från näringslivet, 36 procent av bolagen härstammar från universitet och 6 procent kommer från offentlig sektor.

UIC-bolagens branscher
35 procent tillhör life science-branschen, 25 procent av UIC-bolagen har en koppling till ICT-branschen, 20 procent har en affärsidé inom teknik eller miljöteknik och 20 procent inom övrig industri.

 
För mer information:
Vedrana Ilic, kommunikatör
UIC
Tel: 070-851 97 04
E-post: vedrana.ilic@uic.se