14,5 miljoner till satsning som ska hjälpa startups utanför storstan

Brist på investeringskapital i tidigt skede är en utmaning för landets innovativa förmåga. På mindre orter är problemet störst. Innovatum Startup i Trollhättan får därför drygt tio miljoner för att leda en satsning som ska stötta startups i den svensk-norska gränsregionen.

Charlotta Wagell 19 december 2019

Förutsättningarna för att bygga och utveckla innovation genom startups har länge varit starkast i storstadsområdena. Mer än 95 procent av tidigt investeringskapital hamnar idag i Stockholm, Göteborg och Malmö.

– Två avgörande faktorer för att starta, bygga och utveckla innovation genom startups är dels att i tidig fas få in investeringskapital. Dels att tidigt kunna samverka med befintliga företag som testare av nya produkter och tjänster, säger Jesper Strömqvist, verksamhetschef för inkubatorn Innovatum Startup.

Nya strukturer för investerarnätverk och samverkansplattformar
Målet med RIS (Rural Innovation Stimulation) som är ett Interreg-projekt mellan Sverige och Norge, är att förbättra förutsättningarna utanför storstäderna.

– Under de kommande 2,5 åren kommer vi i samarbete med Blender Collective i Fredrikstad, utveckla och testa strukturer för investerarnätverk som investerar i startupföretagens innovationer. Vi kommer också att bygga en samverkansplattform mellan etablerade företag och startups, fortsätter Jesper.

Satsningen fokuseras till de geografiska områdena Fyrbodal, i norra Västsverige, samt Östfold i södra Norge. Förhoppningen är att projektets erfarenheter och resultat sedan kan ligga till grund för att tillämpas i andra regioner utanför storstäderna.

– Målet är att skapa en generell modell för Östfold och Fyrbodal som är upprepbar, individoberoende och hållbar i längden. Framtidens innovationer är avgörande för omställningen till ett hållbart samhälle och lösningarna kommer i stor utsträckning från startups. Vi tror att det här arbetet kommer bädda för att fler viktiga innovationer tillgängliggörs, säger Jesper Strömqvist.


Fakta: Projektet Rural Innovation Stimulation
Projektet har som huvudmål att stimulera innovationsförmågan hos nya startups och etablerade näringslivsaktörer i gränsregionen och visa hur man kan överbrygga utmaningarna för innovation utanför storstadsområdena.

Finansiärer: Interreg Sverige-Norge och Västra Götalandsregionen
Projektlängd: 2,5 år från januari 2020
Budget:14,5 miljoner