Innovationssystemet Skapar Värde (ISSV)

En kort återblick av mars månads rundabordssamtal med Statssekreterare Samuel Engblom

24 mars 2022

Innovationssystemet Skapar Värde (ISSV)

Måndagen den 14e mars genomförde vi ett rundabordssamtal med statssekreterare Samuel Engblom från Utbildningsdepartementet på temat ”nyttiggörande av forskningskunskap”. Ett ämne som, inte minst för våra medlemmar som arbetar med deeptech, är högaktuellt. I samtalet deltog FUHS, GU Ventures, SAAB Group samt två spännande start-ups; Celluminova AB (från Lead) och Oncorena AB.  

Kopplingen forskning kontra nyttiggörande är svår. Det vittnar inte minst Shirin Ilkhanizadeh, VD på Celluminova AB, om under måndagens seminarium. Hon är grundare av bolaget och har I praktiken upplevt de utmaningar so finns när det kommer till att gå från just forskning till nyttiggörande. Det vill säga – knoppa av verksamheten och utveckla den till ett samhällsnyttigt bolag. Som forskare behöver du kunna hålla dig flytande genom att publicera nya rön och att både försöka driva bolag och vara forskare samtidigt blir en kamp mot klockan. Här behövs mer stöd för att få ut dessa innovationer – mycket värdefulla för samhället i stort. 
 
- Jag är nu tillbaka på karolinska men som entreprenör. Hur ska jag ta nästa steg? Glappet mellan life science och att komma ut på marknaden är stort. Jag har hållit på med detta i många år, säger Shirin Ilkhanizadeh, VD, Celluminova AB 

Samuel Engblom lyfter att man jobbat för att lösa den här typen av problem genom att bland annar öka anslagen till Vinnova.  
 
- Vi försöker också stimulera näringslivets förmåga att investera i forskning och innovation. Även välfärdssektorn är viktig där, säger Samuel Engblom. 


Lärosäten och innovation i tider av kris 
I kölvattnet av pandemin kan vi se hur innovationerna på många sätt har flödat, inte minst processmässigt. Vi fick fram vaccin mot Covid-19 otroligt snabbt och en omställning skedde i hela samhället. När vi nu går från en kris till en annan med det som sker i Ukraina kan vi se ett tydligt skifte i hanteringen då man direkt går in med en inställning av att inte veta hur långvarig krisen kommer vara. Det finns en stor handlingskraft i det samtidigt som vi behöver förstärka innovationsstödssystemet så det bättre kan matcha behoven och ökad nyttiggörandet.

Med oss på plats hade vi även några av Sveriges holdingbolag som handskas med den här typen av frågor dagligen men även Saab Group som funnit stort värde i att samarbeta med innovativa startups och deeptech. Frågor som lyftes var: hur kan vi hjälpa industrin? Skolorna? Storbolagen efterfrågar innovation och ser behovet av att öka nyttiggörandet av den forskning som sker ute bland lärosätena är stor. I slutändan är det tydligt att alla innovativa ideer som finns har väldigt viktig roll i den transformation vi ser sker i samhället. Därför jobbar man nu med att stärka högskolornas förmåga att skapa en kultur och incitament som stimulerar nyttiggörande. Här tillförs också Holdingbolagen nytt ägarkapital för att utveckla och förstärka den lokala och regionala investeringsförmågan i tidiga akademinära projekt.

Dessa identifierade behov och inspel tar vi på SISP tillsammans med parterna i ISSV särskilt med oss från samtalet: 

  • Öka, tydliggöra och förenkla hanteringen av finansiering och investeringar i forskning och innovationer

  • Stärka högskolornas förmåga att skapa en kultur och incitament som stimulerar nyttiggörande  

  • Verka för utvecklingen av en departementsöverskridande strategi för ett sammanhållet och effektivt innovationsstöd – speciellt med fokus på deeptech-företag

  • Tillföra Holdingbolagen nytt ägarkapital för att utveckla och förstärka den lokala och regionala investeringsförmågan i tidiga akademinära projekt. 

Vill du titta på seminariet i dess helhet kan du göra det här

Stort tack till samtliga deltagare. För att ta del av fler seminarier i denna serie - håll utkik efter ISSV i vårt kalendarium!  

SISP, FUHS, RISE, SNITTS och Teknikföretagen