Innovation, framtid och nätverk

- En Intervju med IASPs nya ordförande Lena Miranda.

28 september 2023

På IASP – International Association of Science Parks and Areas of Innovations årliga världskonferens i Luxemburg valdes Linköping Science Parks vd Lena Miranda till ny ordförande. Vi passade på att fråga vår SISPs medlem och tidigare ordförande Lena om IASP, hennes roll, trender i Science Park världen och hur Sverige står sig i en global jämförelse. 

 IASP är en branschorganisation som samlar science parks och andra former av innovativa hubbar världen över. De har över 300 medlemmar från 80 länder och Linköping Science Park har varit medlemmar sedan starten 1984. ”Vi har byggt ett globalt nätverk med andra innovationsmiljöer mot vilket Linköping kan koppla upp både entreprenörer och företag, men också den egna verksamheten. Min föregångare i Linköping Science Park, Sten-Gunnar Johansson, byggde under många år upp ett omfattande internationellt nätverk som jag har äran att förvalta och utveckla. Inom IASP-nätverket delar vi erfarenheter och låter oss inspireras av varandra, vilket stärker vår förmåga att driva en positiv utveckling i våra respektive miljöer på hemmaplan, säger Lena Miranda.

Ordföranderollen och visionen för Sverige i IASP
Lenas framtida uppdrag är ännu under formning, men inledningsvis kommer hon att representera organisationen vid World Investment Forum. Där kommer hon delta i rundabordssamtal om innovationsmiljöernas bidrag till hållbar utveckling och innovation, samt industrins digitalisering och framtid. ”Jag ser verkligen fram emot att mötas i detta sammanhang då de komplexa utmaningar vi står inför kräver nya samarbeten och konstellationer. Magi sker ofta i skärningspunkterna, där olika perspektiv möts. För att främja positiv utveckling måste vi vara öppna för nya idéer och lösningar,” säger Lena.

Lena fortsätter; ”Jag ser IASP som en global plattform som kan utöka kontakterna för kunskapsutbyte och framtida samarbete med fler innovationsmiljöer världen över. Jag hoppas att fler svenska miljöer vill koppla upp sig via IASP. Att hålla broar öppna för högre utbildning, forskning och innovation är av oerhörd vikt när politiken sätter upp hinder. Det är genom global samverkan kan vi möta framtidens utmaningar och skapa hopp och framtidstro, särskilt hos den unga generationen.”

Global trendspaning – Framtidens Science Parks
Lena har besökt innovationsmiljöer både i Europa och utomlands, som Spanien, Island, Storbritannien, Kina, Iran och Turkiet. Det har gett henne en ovärderlig inblick i hur dessa miljöer kan organiseras och fyllas med värdeskapande erbjudanden, liksom hur de finansieras samt vilka resultat de bidrar med. Science Parks fungerar som en katalysator för innovation och samhällsomställning världen över. Det som skiljer är kontexten och förutsättningarna och Lena menar att vi har mycket att lära av varandra. ”Regeringar runt om i världen utnyttjar Science Parks för att driva sin innovationsstrategi framåt. Genom så kallad Special Economic Zones ges företag som sitter i innovationsmiljöer skattelättnader och regelförmåner i syfte att stimulera innovation. I till exempel USA har Biden-administrationen infört Inflation Reduction Act för att stimulera grön omställning liksom fler etableringar som bidrar till detta. Inom IASP tas nu ett initiativ för att etablera s k SDG Model Zones för att synliggöra parker världen över som kan stå modell för att driva hållbarhetsinitiativ.”

Svenska Science Parks i en global jämförelse
Sverige har ett framstående innovationssystem som fungerat bra under årtionden, men nu satsar fler länder stort för att komma ikapp vilket innebär att vi konstant måste förnya oss för att fortsätta vara ledande och relevanta. “Vår styrka ligger i vår förmåga att samverka, bryta ny mark och vår höga digitala mognad.

Frigör potential med perspektiv från hela världen
På frågan om vad Lena skulle vilja skicka med till SISP-medlemmar svarar hon: “Globalt samarbete och öppenhet för nya idéer kommer att forma en positiv framtid för innovation och utveckling. Så med kunskap och perspektiv från olika delar av världen kan man hitta oförlöst potential i sin egen verksamhet, på sin egen plats, avslutar Lena.