Inkubatorn SmiLe exporterar affärsutveckling till Ryssland

SmiLe Incubator har blivit utvald att stå för expertisen inom affärsutveckling i den ryska acceleratorn Startup Challenge 2019.

Josefin Jaén Nilsson 17 maj 2019

Inkubatorn SmiLe har blivit utvald att stå för expertisen inom affärsutveckling i den ryska acceleratorn Startup Challenge 2019. SmiLe var den enda internationella organisationen som valdes ut i en upphandlingsprocess med flera andra.


Acceleratorprogrammet är initierat av Astra Zeneca som genomför den i samarbete med Skolkovo, Rysslands största life science-inkubator belägen i Moskva. Syftet med acceleratorn är att identifiera och stötta de mest lovande och innovativa lösningarna bland ryska startups inom områdena cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, besvär i njur-, metabolism- och andningsfunktioner, samt e-Hälsa.

Den 30 april påbörjades utvärderingen av de bolag som ansökt men vilka som antagits till acceleratorprogrammet kommer först att presenteras efter sommaren.

Under två dagar i höst kommer SmiLe Incubator att ta emot de sex finalisterna i Lund. Deltagarna kommer då att bli coachade och erbjudna fortsatt affärsutvecklingsstöd online vid ytterligare två tillfällen under hösten. 

- Vi är väldigt nöjda med att våra affärsutvecklingskunskaper och våra effektiva metoder för coaching av startups har fått internationell uppmärksamhet än en gång. Vi ser fram emot att få möjligheten att hjälpa de bästa life science-företagen i Ryssland", säger Ebba Fåhraeus, VD för SmiLe Incubator på Medicon Village i Lund.

De startups som antas till acceleratorn kommer att delta i ett BootCamp där de får jobba fram individuella handlings- och utvecklingsplaner för sina projekt. Under programmets gång kommer de dessutom att få handledning från experter på Astra Zeneca, individuellt stöd från projektledare vid Skolkovo Foundation och affärsutvecklingsstöd från ryska och internationella experter, där SmiLe Incubator står för kompetensen kring internationalisering. Vinnarna i varje kategori kommer också att vara berättigade att få upp till 5 miljoner dollar för finansiering av sina projekt från Skolkovo Foundation.

Acceleratorprogrammet Startup Challenge har redan visat sin effektivitet när det gäller att identifiera och utveckla de mest lovande projekten inom biomedicin. Förra årets deltagare har gjort betydande framsteg i sin utveckling.

SmiLe är en företagsinkubator specialiserad inom life science, baserad i Medicon Village i Lund. De hjälper entreprenörer att kommersialisera sina idéer genom att erbjuda affärsutveckling och coaching, ett stort nätverk,  gemenskap och ett välutrustat laboratorium. www.smileincubator.life