Inkrapp 2.0 under utveckling

Nytt inrapporteringssystem för Sveriges inkubatorer.

6 september 2021

Under inledningen av 2021 startades arbetet med att kartlägga Inkubatorernas inrapporteringssystem Inkrapp. En förstudie gjordes, en leverantör har anlitats, och systemet är nu under utveckling med målet att vara färdigt och testat till nästa inrapportering i mars 2022.  

Skillnader mellan gammalt och nytt 
Det nya systemet blir enklare och ska leverera samma nytta som det gamla. Den som använder systemet kommer att känna igen sig och den data som samlas in. All historiska data kommer också att flyttas över. Små justeringar i vilka datapunkter som samlas in kommer att göras för att mäta de relevanta frågorna på ett bättre sätt, exempelvis när det gäller gender. Det gamla systemet innehöll en omfattande analysfunktion och rapportgenerator vilket Inkrapp 2.0 inte kommer att ha då dagens separata mjukvaror för analys och rapport med råge uppfyller kraven. Benchmark har varit en uppskattad funktion och ambitionen att bygga in en enklare variant finns, om inte till en början så i kommande uppdateringar.   

Tanken med Inkrapp 2.0 är en enklare process och mindre manuellt arbete med förhoppningen om att minska inkubatorernas arbete. 

Är du nyfiken på att veta mer om Inkrapp 2.0? 
Användaraspekter: Christian Berger
Tekniska aspekter: Michelle Andersson