Hur kan vi riva regionala hinder som står i vägen för nationella hållbarhetsframgångar?

Seminarie under Almedalsveckan 2022

8 juli 2022

Att Sveriges framstående företag vill dra sitt strå till stacken och göra skillnad i klimatfrågan råder det inget tvivel om men på grund av regionala inlåsningar bromsas utvecklingen upp.

Inom ramarna för seminarieserien Innovationssystemet Skapar Värde (ISSV) höll vi på SISP tillsammans med Dalarna Science Park och Social Venture Network under Almedalsveckans tredje dag ett seminarium på temat "Hur kan vi riva regionala hinder som står i vägen för nationella hållbarhetsframgångar?". Här tydliggjordes många goda exempel på företagens höga klimatmål och hur de gör sitt yttersta för att nå dessa - samtidigt lyfte man de utmaningar man många gånger stöter på.

I samtalet hade vi med oss:
Per Bondemark, VD, Maserfrakt
Ola Hansén, Public Affair Director, H2 Green Steel
Anna-Johanna Klasander, Forsknings- och utvecklingschef, White Arkitekter
Staffan Laestadius, Nationalekonom och professor emeritus i industriell omvandling
Birgitta Sacredeus, Regionråd Dalarna
Ylva Strander, Chef Systemtransformation och Policy, Vinnova
Tom Thörnblom, Hållbarhetschef, Lyko,

Staffan Laestadius, Nationalekonom och professor emeritus i industriell omvandling, gav år 2021 ut en bok år med fokus på klimatkrisen som heter En Strimma av Hopp. Som inledning till seminariet lyfte han däremot att denna strimma av hopp tyvärr blir allt tunnare. Med sitt fokus på industriell omvandling och hållbarhet lyfter han den vilja han sett att det faktiskt finns ute hos Sveriges företag, både etablerade och startups, när det kommer till att ställa om för klimatets bästa – tydligt är dock att de stöter på hinder i form av lagar och regler. Han menar också att den klimatomställning vi är inne i kan gå hur snabbt eller hur långsamt vi vill. Hastigheten är icke reglerbar och bestäms av de aktörer som agerar på marknaden. Han avslutar sin inledning med orden "se hindren som utmaningar vi bara måste ta oss igenom".

Maserfrakt började 2015 jobba mot att vara helt fossilfria år 2030. Idag är de till 50% fossilfria vilket är ett fantastiskt steg på vägen, men de har även stött på hinder på klimatresan. Per Bondemark, vd på Maserfrakt delade sin utmaning kring att bygga en biogasanläggning, som inte kräver en markyta större än en villatomt, i sitt verksamhetsområde men utanför regionen bolaget är registrerat i. I över ett och ett halvt år har bolaget arbetat för att få igenom detta utan resultat.

Kopplat till frakt fick vi också lyssna till Tom Thörnblom, Lyko som valt att ta tag i omställningsfrågan genom att bland annat ställa krav och helt bojkotta fraktföretag som inte arbetar hållbart. De har arbetat fram en urvalsprocess genom att ta fram en kravlista på vad leverantörer inte får göra för att kunna bli valda. Något som lett till fantastiska hållbarhetsframgångar för ett företag som hanterar enorma mängder postordrar.

H2 Green Steel är ett annat bolag som, likt ovan nämnda, jobbar hårt i klimatfrågan. De har snabbt lyckats få till stånd bygge av ett nytt stålverk där produktionen kan minska koldioxidutsläppen med hela 95%. Här berättade Ola Hansén att man började med att titta på vilka hinder som fanns för att möjliggöra det de ville åstadkomma för att sedan tittade på vad som behövdes för att kunna lösa hindren.

Vad säger myndigheterna? Ylva Strander på Vinnova lyfte H2 Green Steel som ett gott exempel. Hon menade att alla behöver ta ledarskap kring de regler som finns och att det är viktigt att alla förstår att de har en roll i omställningen. Ylva lyfte också att hon tror att vi är i en tipping point där omställningen garanterat kommer att ske. Men vi är de som bestämmer hur snabbt den kommer ske.

Vad sätter medborgarna för krav?
Anna-Johanna Klasander från White Arkitekter lyfte att morgondagens städer kommer behöva anpassa sig efter ekosystemtjänster. Medborgare ställer allt högre krav och vill bo i mer porösa städer, snarare än täta. För detta behövs innovativa lösningar på hållbarhetsfrågorna.

Avslutningsvis summerade Birgitta Sacrédus, regionråd Dalarna samtalet med att säga att politik är att förstå verkligheten. Ett fint avslut på ett givande samtal!

Stort tack till samtliga deltagare och inte minst till Angelica Ekholm, Dalarna Science Park och Patrik Andersson, Social Venture Network, för moderering och co-hosting av ett givande panelsamtal som lämnade åhörarna både hoppfulla och inspirerade!

För att se seminariet i dess helhet, klicka på denna länk.