HJÄLP OSS SPRIDA DENNA UPPFÖLJANDE ENKÄT TILL STARTUPS OCH SCALEUPS

SISP ber medlemmar om hjälp att snabbt sprida enkät om hur covid-19 påverkar startups och scaleups.

Ulrica gellerstedt 29 maj 2020

Nu är det dags för en ny omgång med frågor om hur svenska startups och scaleups blivit påverkad av covid-19 krisen. Vi behöver veta hur situationen utvecklas för era bolag så att vi kan fortsätta hålla ett högt tempo i dialogen med beslutsfattare.

Tack vare den första enkäten har vi haft en mycket bra dialog med såväl andra branschföreningar som med beslutsfattare. Resultaten var bidragande till att Almi Invest nu har förstärkts med ytterligare 400 mkr och att våra övriga förslag ligger på förhandlingsbordet. 

Nu behöver vi kunna beskriva utvecklingen. Sprid därför även denna enkät till startups/scaleups i relevanta kanaler. Svaren utgör ett mycket bra kunskapsunderlag samtidigt som vi får bränsle i vårt arbete för att kunna stötta just innovationsföretag, startups och scaleups. 

Nedan följer information om enkäten som ni gärna får använda när ni sprider länken: https://forms.gle/eqRLAZ54JxAQQAtw8

/Johan Ödmark, vd SISP.

Kort om enkäten.
SISP och Ignite Sweden har tillsammans satt ihop en enkät för att synliggöra den fulla effekten av det som händer i spåren av covid-19 för våra beslutsfattare. Svaren på enkäten skickas direkt till regeringen för att kunna utgöra ett inspel i deras arbete med stödåtgärder.

SISP har tidigare gjort inspel till olika beslutsfattare om behov av åtgärder för att stötta innovationsföretag i det rådande läget. Se inspel här. 

 *****

Till ALLA startups & scalups – gör er röst hörd igen!
(English version below)

Nu är det dags att svara igen. Vi behöver veta hur situationen utvecklas för er, för att kunna fortsätta hålla högt tempo i dialogen med våra beslutsfattare. 

I början av april genomfördes en enkät där startups och scaleups över hela Sverige fick möjlighet att svara på hur covid-19 krisen påverkat deras bolag. Efter att SISP (Swedish Incubators & Science Parks) och Ignite Sweden analyserat mer än 480 svar kunde vi tydligt se att situationen var kritisk.

Här är några av slutsatserna som sammanställningen av barometern den 29 april visade:

  • 7 av 10 startups riskerar att inte överleva 6 månader
  • 75% bedömer att det är svårare att söka kapital nu
  • 51% upplever en försämring av omsättningen från svenska kunder redan 1 mars 2020.
  • 75% stateuppger att hälften, eller mer än hälften av deras planerade projekt blir inställda eller uppskjutna.
  • Bolag med färre än 10 anställda har i snitt sagt upp 19% av personalen.

Vi ber dig att ge enkäten 4 minuter av din tid. Ju fler svar som kommer in, desto viktigare blir resultatet i våra beslutsfattares ögon. Och precis som under första omgången kommer svaren på enkäten skickas direkt till regeringen och utgöra ett inspel i deras arbete med stödåtgärder.

Länk till enkäten: https://forms.gle/eqRLAZ54JxAQQAtw8

Svaren är helt anonyma. Men ange gärna din mejladress, vi kommer nämligen be dig svara igen var 14:e dag så vi får ett levande underlag och kan följa upp hur ditt företag påverkats över tid.


*****

To ALL Swedish startups & scaleups – make your voice heard again!

At the beginning of April, we sent a survey to startups and scaleups all over Sweden to see how the covid-19 crisis had impacted on their business. After analysing the answers of 480+, we could see clearly that their situation was critical.

These are some of the conclusions of the first barometer showed, complied at 29 of April.

  • 7 out of 10 startups are in risk and could disappear within 6 months
  • 75% believed that it is harder to get funding now
  • 51% experienced a decline in sales since the beginning of March.
  • 75% stated that at least half of planned projects had been canceled or postponed.
  • Companies with less than 10 employees had to dismiss 19% of the staff.

We ask you to give it 4 minutes of your time. The more answers we get, the more important the results will be in the eyes of our decision makers. And just as the first round the answers of this short survey will be delivered directly to Swedish Government and provide input into their work on deciding what supportive actions are required.

The survey is in Swedish, but do try to respond anyway, to secure complete and solid input on how covid-19 affects your company!

Link to survey: https://forms.gle/eqRLAZ54JxAQQAtw8

Answers are anonymous. But if possible, please provide your e-mail address - we will ask you to respond again in 14 days to provide a continuously updated material to follow how the companies are affected.