HJÄLP OSS SPRIDA UPPFÖLJANDE ENKÄT TILL STARTUPS OCH SCALEUPS

Har covid-19 slagit ut framtidens svenska företag? Hjälpa oss ta tempen på svenska startups och scaleups genom att dela BAROMETERN. Senast den 21 augusti behöver vi svaren.

Ulrica gellerstedt 13 augusti 2020

Under våren genomfördes två enkäter som visade att sju av tio startups riskerade att inte överleva sex månader. Vi förslog i samband med det ett antal åtgärder som du kan läsa mer om här.

BAROMETERN hittar du här.

Vi är glada att det därefter fattades beslut om att rikta 400 miljoner kronor till dessa företag via Almi Invest. Det är dock långtifrån den insats som behövs för att Sverige fortsätt ska vara en spjutspetsnation inom innovation. Så hjälp oss sätta ytterligare tryck i frågan!

Tillsammans med Ignite Sweden har vi åter fått frågan från regeringen om hur startups och scaleups drabbats av covid-19. För att kunna svara på detta genomför vi nu ytterligare en uppföljande undersökning som vi gärna vill ha hjälp att sprida.

BAROMETERN

Vid frågor kontakta , vd SISP eller , Program Manager Ignite  

---------------------

Kort om enkäten.
SISP och Ignite Sweden har tillsammans satt ihop en enkät för att synliggöra den fulla effekten av det som händer i spåren av covid-19 för våra beslutsfattare. Svaren på enkäten skickas direkt till regeringen för att kunna utgöra ett inspel i deras arbete med stödåtgärder.

SISP har tidigare gjort inspel till olika beslutsfattare om behov av åtgärder för att stötta innovationsföretag i det rådande läget. Se inspel här.