Från idéer till skarpa förstudieprojekt – på en dag

Corporate innovation står högt på många storbolags agendor. Att fortsätta utveckla nya produkter och tjänster för att fortsätta vara konkurrenskraftiga och förtjänta sin position är kritiskt. Under senare år har vi sett flera svenska storbolag engagera sig i nationella initiativ för att möta startups, men också starta egna acceleratorer för att öka kontaktytorna mot unga innovativa företag. Siemens svenska utvecklingsverksamhet är ett av företagen som tar öppen innovation till nästa steg.

Emanuel Alvarez 6 mars 2019

Många av de stora företagen startar egna innovationsprogram, som innehåller interna inkubatorsprocesser, investeringsverksamheter liksom acceleratorsprocesser; för att kunna skala affärer och bolag. BMW, Samsung, Airbus, Google, och Cisco har alla gjort det. Under senare år har vi sett allt fler svenska bolag anamma denna trend. Storbolag som Eon, Nordea, och ABB startat egna acceleratorer under de senaste åren. I det nationella projektet Ignite, som bedrivs av en grupp inkubatorer med finansiering av Vinnova, har kvalificerad matchmaking mellan startups och storbolag genomförts under snart två års tid, och genererat mer än 1500 matchade möten. Nu växer trenden, och i Finspång, Östergötland har Siemens svenska utvecklingsenhet tillsammans med Science Park Mjärdevi i Linköping, initierat konceptet Siemens Popup Collaboration Expo.

– Det var i ett möte med Science Park Mjärdevi under hösten, där vi bl a diskuterade hur Siemens skulle kunna bredda sina kontaktytor mot startups och innovativa bolag som idén väcktes, berättar Thomas Wiktorsson, chef för R&D på Siemens Industrial Turbomachinery i Finspång. Ur vårt perspektiv handlar det om att fortsätta ligga i teknisk framkant och utveckla nya produkter och tjänster, men också att starta nya innovationsprojekt som adresserar de globala målen. Vi måste jobba med innovation och entreprenörskap för att fortsätta ligga i framkant och nå våra hållbarhetsmål. 

– Vi var en perfekt match, instämmer Lena Miranda. Science Park verkar för att stötta startups och scaleups på deras tillväxtresa, och ett sätt är att skapa förutsättningar för öppna innovationsprocesser med stora bolag, vilket i bästa fall kan leda till konkreta affärsprojekt. Vi har sedan starten varit engagerade i Ignite, och att få samverka med Siemens på detta sätt möjliggör att ta processen till nästa steg och accelerera processen från initial kontakt till ett skarpt kundpojekt på kort tid.

Under tisdagen bjöds sju företag in till Siemens i Finspång. Urvalet hade föregåtts av en intern process på Siemens där de anställda inom utvecklingsavdelningarna på nysida och service bjudits in att rösta fram vilka teknikområden som är intressanta och relevanta för Siemens att söka partners inom. Högt upp på listan kom AI, sensorteknik, automation och energilösningar. Science Park Mjärdevi gick ut och bjöd in företag via sina kanaler, och efter en urvalsprocess valdes sju bolag ut; Peltarion, SICK IVP, Stylaero, Skymaker, Modio, Actia Nordic och Ekkono.

Upplägget för dagen var att alla bolag fått en egen företagsvärd på Siemens som fått läsa på om företag och dess teknik. Under förmiddagen fick de deltagande bolagen ställa ut i en minimässa samt pitcha sin teknik/produkt för alla anställda på Siemens utvecklingsenheter. De anställda fick skapa idéer kring hur lösningarna skulle kunna användas för att utveckla Siemens produkter och tjänster samt interna arbetssätt.

Vid lunch strålade företagsvärdar, chefer för utvecklingsenheterna samt representanter för Science Park samman för att diskutera vilka idéer som skulle väljas för ut för vidare bearbetning under eftermiddagen. Totalt lämnades hela 126 idéer in. Dessa hade till eftermiddagen vaskats ned till sju; en per bolag. Under eftermiddagen fortsatte arbetet i gemensamma workshops mellan respektive bolag och en grupp av Siemens-anställda. I slutet av dagen pitchades dessa för en jury, som valde ut fyra projekt för att gå vidare i skarpa förstudieprojekt tillsammans med Siemens. 

– Det här har sparat oss veckor av införsäljning gentemot ett stort bolag, säger Jörgen Nord, vd för Stylaero. Vi har fått möta ingenjörerna från Siemens som frikostigt delat med sig av sina utmaningar, och vi har fått demonstrera vår teknologi. Att få utveckla idéerna gemensamt gör också att vi känner ett gemensamt ägarskap för dem. Det har varit oerhört värdefullt för oss. 

De bolag som juryn valde ut för att gå vidare in i förstudieprojekt blev; Peltarion, Skymaker, Acita Nordic och Ekkono.

– Upplägget var grymt, säger Jon Lindén, vd för Ekkono Solutions, från Varberg. Under en dag har vi fått tillgång till Siemens hela R&D-verksamhet, som delat med sig av sina utmaningar och behov. Att få sitta ned och fördjupa sig i kundens specifika behov på det här sättet är ovärderligt. Och för oss som tittar på Tyskland som nästa marknad är ett referenscase med Siemens naturligtvis helt fantastiskt. Den här processen borde gå att skala upp och anammas av fler bolag.

Thomas Wiktorsson summerar dagen

– Vi har ökat våra kontaktytor, vi har fått både ny inspiration och ny kunskap – och jag känner att det här skapade både engagemang och motivation hos våra medarbetare. Dessutom har vi fyra skarpa förstudieprojekt som kommer att bidra till att utveckla vår verksamhet och våra medarbetare ytterligare. Jag tror definitivt att vi kommer att göra om det här.