”Fråga efter bästa lösningen - inte en färdig produkt”

16 november 2017

DEBATT. Genom smartare upphandlingar kan kommuner vara med och utveckla morgondagens näringsliv, skriver Magnus Lundin, Swedish Incubators Science Parks.

”Digitaliseringen och automatiseringen kommer – och hälften av alla jobb kommer att försvinna”. Påstående har du kanske hört i flertalet sammanhang och det finns en delmängd i detta som för många kommuner och regioner innebär ett stort allvar. För vad händer om storföretaget i kommunen lägger ned sin forskning eller produktion?

Och kanske än viktigare – hur kan kommuner samverka med innovationsmiljöer för att stärka näringslivet. Skapa förutsättningar och få tillgång till fler kompetenta personer som vill utveckla sina affärsidéer i nya företag som i nästa steg blir en del av det lokala näringslivets ekosystem?

Som representant för det nationella nätverket med 40 inkubatorer och 30 science parks med cirka 5 000 innovativa företag över hela landet vill vi ge kommuner, regioner och staten tre konkreta förslag på hur näringslivet kan stärkas. Förslagen baseras på erfarenheter från vårt nationella nätverk av medlemmar med över 30 års erfarenhet av innovation i nya och befintliga företag.

Börja med att studera Västra Götaland. Denna region är nämligen en förebild för det svenska innovationssystemet. Här finns sedan lång tid tillbaka ett gott samarbete som möjliggjorts genom en samverkan och handlingskraft där regionens sex science parks fungerar som samverkansplattformar och de åtta inkubatorerna motorer för att utveckla nya tillväxtföretag.

Erfarenheterna från våra inkubatorer och science parks visar att det finns en nationell utvecklingspotential för samverkan, jobbskapande och regional utveckling inom följande tre områden:

1. Kommunerna kan förstärka det lokala näringslivets utvecklingskraft genom att erbjuda företagen tillgång till kvalificerade inkubations- och affärsutvecklingsprocesser. Därigenom stimuleras både tillväxten av nya men även utvecklingen av befintliga företag. Detta bidrar också till att öka kommunens attraktionskraft både för kvalificerad kompetens och investeringar i näringslivet.

2. Kommunerna kan stimulera en lokal marknad för nya innovativa företag genom att öppna för möjligheten att tillämpa innovationsupphandlingar. Genom dessa kan kommunerna efterfråga den bästa lösningen på en utmaning istället för att som vid konventionella upphandlingar efterfråga en specifik tjänst eller produkt.

3. Kommuner kan tillsammans med regionen, landstinget eller länsstyrelsen säkerställa att inkubatorer och science parks engageras och används i den regionala utvecklingsstrategin. Genom aktiva och attraktiva kluster där drivna människor möts kan nya kunskapsintensiva företag skapas. Dessa företag blir i nästa steg morgondagens regionala jobbskapare och exportsuccéer.

Med dessa tre förslag vill Swedish Incubators & Science Parks bjuda in till en fördjupad diskussion med kommuner och regionalt tillväxtansvariga. Tillsammans kan vi verka för att skapa goda förutsättningar för nya kunskapsintensiva företag att växa och utvecklas i ett ekosystem för innovation, forskning och utveckling i världsklass.

Magnus Lundin, vd Swedish Incubators & Science Parks