Fokus på samverkan inom innovation och artificiell intelligens i Almedalen 2019

Swedish Incubators & Science Parks team har närvarat och medarrangerat två aktiviteter under Almedalsveckan 2019. SISP arrangerade under veckan bland annat ett frukostmingel med fokus på internationalisering tillsammans med Business Sweden. SISPs vd Kajsa Hedberg medverkade också i panelen för ett seminarium om hur Sverige effektivare på nationell nivå kan koordinera insatserna för att stödja skalande bolag.

Emanuel Alvarez 8 juli 2019

Seminariet om en nationell verktygslåda för skalande bolag arrangerades av RISE och SISP. Deltagare i panelen var Kajsa Hedberg, vd Swedish Incubators & Science Parks, Pia Sandvik, vd RISE och Marie Wall, startupansvarig på näringsdepartementet och Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova.

I publiken fanns representanter från såväl SISPs medlemmar och RISE medarbetare samt från innovationssystemet i stort. 

Den övergripande frågeställningen i seminariet var hur innovationsstödsystemets aktörer kan koordinera och samordna sina resurser så att de formar en nationell verktygslåda som stödjer skalande bolag. 

Under seminariet diskuterades även inkubatorer och science parks betydelse som en nationell infrastruktur och behovet av att anpassa erbjudanden inom innovationsstödsystemet ytterligare till bolagens behov.

Seminariet går att se i efterhand här

Samverkan dominerade inte bara myndigheter och offentliga verksamheter emellan utan också inom näringslivet inte minst hos IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien) som i seminariet effektiva industriella plattformar – nyckeln till svensk konkurrenskraft diskuterade frågan om hur digitaliseringen förändrar förutsättningarna för att bygga företag och göra affärer.

Under seminariet fanns en stor enighet om att plattformar för digital transformation behövs men hur de ska se ut och vad de bör innehålla fanns det i slutändan ingen tydlig enighet om.

Andra frågeställningar som genomsyrade Almedalsveckan 2019 är hållbarhet och frågorna om kompetensförsörjning och talangattraktion. 

Almedalsveckan innehöll i år också många seminarier som ur olika perspektiv belyste möjligheterna – och utmaningarna inom AI (artificiell intelligens) vilket visar på att allt fler aktörer nu aktivt börjar att förhålla sig till den nya tekniken.