Fokus på kundnytta när Lead accelererar deeptech-bolag

10 november 2021

Den 5e oktober 2021 meddelade regeringskansliet i ett pressmeddelande att man beslutat stärka deeptech-bolagens förutsättningar till finansiering. Detta är ett steg i rätt riktning för att öka graden av kommersialisering av nya, banbrytande teknologier. SISPs medlemmar arbetar kontinuerligt och intensivt med att hjälpa deeptech-bolag. Ett exempel är prisade inkubatorn Lead i Linköping och Norrköping. Vi har tagit chansen att intervjua Catharina Sandberg, vd på Lead samt Ivan Martinovic, coo på Polar Light Technologies, ett av Leads inkuberade bolag.

Catharina Sandberg har mångårig erfarenhet från att arbeta i teknikintensiva bolag där hon var med på en stor bolagsresa via organisk tillväxt. När hon klev på som vd för Lead för två år sedan insåg hon snabbt vad hon kunde bidra med i startupfrågan. Kapital är viktigt, men ännu viktigare är att verifiera sin idé ordentligt och hitta sin första betalande kund.

- Jag har världens roligaste jobb. Att arbeta med forskningsintensiva startups är som att få glänta på dörren till framtiden. Vi ser samtidigt vilka utmaningar bolagen många gånger har. Inte minst deeptech-bolagen. Den här typen av bolag sitter inte sällan på många, med betoning på många, år av intensiv forskning. När bolaget är redo att kommersialiseras så är det fortfarande en lång väg kvar och risken är hög. Bolagen är också många gånger i för tidiga skeden för att lyckas attrahera privata investerare. Här är det avgörande att Sverige går in och ta en större risk, därför är det här satsningen mycket välkommen. Jag vill hävda att det är bland den här typen av bolag som vi kommer hitta lösningar på exempelvis hållbarhetsproblematiken, säger Catharina Sandberg, vd på Lead.

Vilka utmaningar står deeptech-bolagen inför?
- Det deeptech-bolagen präglas av är att det tar otroligt lång tid att utveckla och kommersialisera innovationen. Sedan är det också svårigheter i att innovatören i de flesta fall inte är den samma som entreprenören. Här måste man också göra krafttag och hjälpa innovatören att hitta en entreprenöriell medgrundare, säger Catharina Sandberg.

Polar Light Technologies är ett deeptech-bolag med en långt utvecklad innovation och bolaget passar verkligen in i bilden av vad man tänker på när man gläntar på dörren till framtiden. Ivan Martinovic har arbetat i bolaget i flera år. Han är i grunden utbildad civilingenjör med ett brinnande intresse för teknologi och har sin erfarenhet inom affärsutveckling.

- Polar Light utvecklar en teknologi, en plattform för flera högteknologiska områden där man använder sig av ljus. Det är mikroLED-teknologi baserad på många års materialforskning från Linköpings Universitet. Vi ser tillämpningar inom många brett skilda områden, men vårt fokus just nu är på världens minsta displayer för Augmented Reality, AR. AR är ett mycket hett område där de allra största tech-giganterna gett sig in. Det är det fina med deeptech, vi har ett stort försprång. Försprånget måste vi utnyttja och se till att behålla, säger Ivan Martinovic, coo på Polar Light Technologies.

En fråga om att hålla ut
- Det ligger i deeptech-bolagets natur att time-to-market är viktigt, kopplat till både tunga utvecklingskostnader och marknadsrisker. På Lead jobbar vi ständigt med att utveckla vårt affärscase genom att verifiera behov på marknaden. Det är marknadsfokuset som vi alltid måste hålla, hur spännande det än må vara med teknik, säger Ivan Martinovic, coo på Polar Light Technologies.

Lead jobbar mycket med deeptech-bolag och att stärka innovationsmiljöerna. De samarbetar tätt med Linköpings Universitet och när en forskningsidé är redo för att knoppa av och kommersialiseras så har de inkubatorsprogrammet redo.

- Jag tycker att det är fantastiskt positivt att man nu gör en satsning på den här typen av bolag. Kommersialisering av idéer sprungna ur forskningen tar tid och kräver mjuka medel, avslutar Catharina Sandberg.

Läs mer om LEAD här.

Vill ni veta mer om Polar Light Technologies?
Kontakta Ivan Martinovic på: LinkedIn eller mejl:

 

 

Catharina Sandberg, vd LEAD 

 

 

 

Ivan Martinovic, coo Polar Light Technologies