Fokus på hållbarhet i affärsutvecklingsprocessen

10 juni 2021

Under hösten 2020 utvecklade två arbetsgrupper med SISP-medlemmar indatakvaliteten i rapporteringen av Nationella Inkubatorprogrammet (NIP). Ena grupp hade fokus på att definiera relevans av data och den andra fokuserade på rapportering av bolagens mognadsgrad i innovationsprocessen. Den senare genomfördes eftersom både Tillväxtanalys och Oxford Research vid utvärderingen av programmet tryckt på att det varit otydligt vilken utvecklingsnivå inkubatorbolagen hade. Det vill säga till vilka det marknadskompletterande affärsutvecklingsstödet riktat sig.

Arbetet ledde fram till att fyra av KTHs Innovations Readiness Levels-perspektiv användes vid mognadsbeskrivningen och rapporteringen: Customer-, Business-, Team- och Sustainability Readiness Level. Det sistnämnda med ett behov av att utvecklas för att synkroniseras med lean startupmetodiken (som övriga perspektiv bygger på).

En otroligt kompetent arbetsgrupp med representanter från Chalmers Ventures, Innovatum, Dalarna Science Park, Movexum, KTH Innovation och Vinnova har definierat Sustainability Readiness Level perspektivet under våren. Detta har resulterat i att vi nu på inkubatornivå har möjligheten att adressera progressen i en idés affärsutveckling med hållbarhet som en bärande faktor. Dessutom har det gett underlag till hur vi på nationell, aggregerad nivå kan kommunicera de förflyttningar som hållbar affärsutveckling gjort under ett år. Rätt använt har vi här ett enastående verktyg för ökat hållbarhetsfokus som leder till ökad impact.

”Är det inte bättre att väva in hållbarhetsperspektivet i alla de andra perspektiv en innovationsprocess utgörs av?” bör du fråga dig. Och svaret är tveklöst ”ja”. Motivet till att ändå utveckla ett separat SRL-perspektiv är två: det ena motivet är att Näringsdepartementet och därmed Vinnova förväntar sig rapportering av detta separat. Det andra motivet är att vi, innovationsmiljöerna som arbetar med rapporteringen (där vissa även använder Innovation Readiness Level - IRL i affärsutvecklingen) tänker att det behövs ett särskilt fokus på hållbarhet i några år till innan det är fullständigt integrerat i processer, metoder och verktyg som används. Inte minst i vår kompetens, vårt förhållnings- och arbetssätt. Tillsammans kommer vi därför utforma definitionerna av SRL så de kan lyftas in i CRL, BRL och så vidare utan vidare anpassning.

Arbetet leds av Kristian Wirsén; som gärna besvarar frågor och tar emot tillrop! Rapporteringen enligt ny SRL-skala kommer ske i höstens NIP-rapporteringen och instruktioner kommer från Vinnova kring detta.