Flera bolag från SISP medlemmar i årets 33-lista

Sally R från Create Business Incubator är ett av bolagen på NyTekniks 33-lista 2022.

20 oktober 2022

Varje år presenterar NyTeknik sin 33-lista och varje år brukar flera fantastiska bolag vara kopplade till våra medlemmar. I år är inget undantag. Vi på SISP är stolta över att i år ha hela 11 av våra medlemmar kopplade till sammanlagt 19 av bolagen på 33-listan.

Syftet med NyTekniks 33-lista är att samla Sveriges 33 bästa, unga starups inom teknik på en gemensam lista. I år har 11 av Swedish Incubators and Science Parks medlemmar koppling till hela 16 av bolagen på 33-listan. Ett av bolagen som finns med på listan är Sally R från Create Business Incubator. Så här säger en av bolagets grundare, Anders Edström, om vad Create Business Incubator betytt för dem:

”När vi startade visste vi inte så mycket kring vilket stöd man kunde få. Create kontaktade oss, och vi var väldigt tveksamma. Men efter att ha pratat med dem förstod vi hur mycket hjälp man kunde få, så då gick vi in. Vi har fått hjälp med allt från att bygga bolaget, hitta kunder. Just hitta kunder har varit guld värt. Jag som kommer från industrin hade en väldigt nischad kompetens, och som entreprenör behövde jag plötsligt både förstå och kunna ekonomi, marknadsföring och produktutveckling. Det breda stödet vi fått från Create har betytt oerhört mycket för oss, inte minst i början av vår resa.

Create hjälpte också till med vår första rekrytering - hur vi skulle tänka och genomföra intervjuer. Nätverket var också väldigt värdefullt, det som inte fanns inhouse hjälpte create oss att få kontakt med externt, som juridisk rådgivning, hr och rekrytering. Vi fick också kontakt med investerare samt kunskap om hur vi ska prata med investerare samt söka finansiering. Det skräddarsydda har varit väldigt viktigt för oss. Vår inkubationsprocess var designad utifrån just våra behov. Jag hade exempelvis en egen coach för produktutveckling. En coach med senior erfarenhet från produktutveckling i stora företag. Det blev ett värdefullt bollplank för mig som CPO. Min kollega som tog VD-rollen hade en annan typ av coach för sina behov.”


I år ser vi flera tunga bolag och då inte minst inom det högaktuella området deeptech. NyTeknik skriver i artikeln på deras hemsida att 33-listans bolag hittills har dragit in sammanlagt 1,2 miljarder i externt kapital, något de menar tyder på det stora intresset för just deeptech.

- Vi måste skynda på för att skapa det klimatsmarta och ekonomiskt hållbara samhälle vi behöver. Kritiskt i det arbetet är att se till att många fler tunga forskningsresultat kommer till nytta på marknaden, genom att skapa nya företag som bär ut dem - innovativa startups. Det är precis vad våra inkubatorer runt hela Sverige gör varje dag, säger Stina Lantz, tf vd, Swedish Incubators and Science Parks.

Att Swedish Incubators and Science Parks medlemmar levererar bolag till 33-listan är inte förvånande. Genom det nationella inkubatorprogrammet hos Vinnova bedrivs ett kontinuerligt arbete med att kvalitetssäkra Sveriges inkubatorer. Bland annat arbetar man med peer reviews och genomlysningar mot ständig utveckling och förbättring i arbetet med att gynna ett mer innovativt Sverige där vi bygger allt starkare bolag i en internationell konkurrens.

Här är bolagen på 33-listan som är kopplade till våra medlemmar:

Airforestry - Uppsala innovation centre
AlixLabs - Ideon Innovation
Altris AB - Uppsala innovation centre
ArgusEye - LEAD Business Incubator
Brinja AB - Chalmers Ventures
Elypta - Chalmers Ventures + Sahlgrenska Science Park
Everdrone - Sahlgrenska Science Park
GRAFREN - LEAD Business Incubator
Indicio technologies - Uppsala innovation Centre
Indivd - Bizmaker
Ipercept technology - Stockholm Innovation & Growth (STING)
Mimbly - Chalmers Ventures
Modvion - Chalmers Ventures
Nordamps - Ideon Innovation
Peafowl Solar Power AB - Uppsala Innovation Centre
Qoitech - Ideon Innovation
Sally R - Create Business Incubator
Stratipath - Karolinska Institutet Innovations
Wavr tech ab - Innovatum inkubator


Här kan du ta del av hela 33-listan.

Om det nationella inkubatorprogrammet:
Det nationella inkubatorprogrammet drivs av Vinnova. Våren 2014 fattades ett regeringsbeslut om att permanenta det nationella inkubatorprogrammet. I samband med bestämmelsen fick SISP uppdraget att utveckla, designa och driva lärande- och erfarenhetsutbytesdelen av inkubatorprogrammet.

 Uppdraget har sedan 2021 legat i projektet SISP – ett rundare Innovations-Sverige (finansierat av Vinnova).