Hur skapar vi fler svenska tillväxtföretag?

Intervju med Elisabeth Thand Ringqvist, vice ordförande i Näringsutskottet, som deltar i det första dialogsamtalet den 8 juni inom ramen för den nationella kraftsamlingen för svenska startups och scaleups, som SISP och Ignite Sweden är initiativtagare till.

5 juni 2023

Innovation spelar en avgörande roll i förändringen och utvecklingen av vårt samhälle och Sverige rankas som ett av världens mest innovativa länder inom vissa områden, men det finns stora utmaningar och mycket outnyttjad potential hos våra startups och scaleups när det kommer till exempelvis kompetensförsörjning och talangattraktion, tillgång till långsiktigt och ansvarstagande kapital, samt test- och demonstrationsmiljöer. Hur kan vi underlätta för dessa bolag och arbeta mest effektivt för att skapa fler innovativa tillväxtbolag i Sverige? Vilken roll behöver staten ta? Det är i fokus när vi kraftsamlar för Sveriges startups och scaleups hos IVA den 8 juni.

En som deltar i dialogmötet är Elisabeth Thand Ringqvist, entreprenör och affärsängel, och numera riksdagsledamot (C) och vice ordförande i Näringsutskottet. Vi fick en pratstund med henne inför mötet.

Elisabeth Thand Ringqvist, vilka frågor är prioriterade hos Näringsutskottet just nu?

- Det är samma frågor som regeringen, EU-parlamentet och EU-kommissionen prioriterar inom våra områden. Kommissionen skickar ofta förslag som regeringen måste stämma av med oss innan de åker till rådsmöte i Bryssel. Bland annat Net Zero Act, som jag personligen tycker är mycket intressant. Under våren har vi jobbat mycket generellt med allt från regelkrångel till generella näringslivsfrågor. Jag pratar mycket om finansiering av startups och att säkerställa att det finns tillgängligt kapital, både geografiskt och till de grupper som har svårare att hitta det. De som inte har naturliga nätverk måste få tillgång till det och det är faktiskt en roll som staten kan ta, att kvotera in kapital.

Hur ser ni i Näringsutskottet på startups och scaleups roller kopplat till Sveriges tillväxt?

- Det finns de som jobbar med näringspolitik i alla partier som förstår den målgruppen till viss del, men jag är faktiskt förvånad över hur många som inte vet vad skillnaden är mellan ett litet och medelstort företag (SMF) och en startup eller scaleup. De tror att ett vanligt banklån är en lösning för alla sorters bolag. Då får jag förklara att banklån sällan är en bra idé för en scaleups, då det bolaget kommer gå med förlust länge innan det kan vända till vinst. Det finns alltså en grundläggande, bristande kunskap om de här bolagens olika behov, som till exempel att kapital är viktigt i olika faser, beroende på hur fort ett företag ska växa. Det är ju inte säkert att en startups ska växa jättefort, det beror på vad ägarna vill.
 

Vad behöver vi som företrädare för Sveriges startups, scaleups och de aktörer som stöttar dem (inkubatorer och science parks, med flera) göra för att utbilda beslutsfattare om den målgruppen?

- Hitta kreativa sätt att beskriva hur Sverige har förändrats. Många har en utdaterad bild av hur näringslivet i Sverige ser ut, en bild där vi fortfarande har ett antal stora företag, en del caféer och restauranger och några mindre mekaniska verkstäder. Det är viktigt för alla beslutsfattare att förstå hur tillväxtgenererande och jobbskapande våra startups och scaleups är. Många startups jobbar i nätverk så det märks inte alltid hur många arbetstillfällen som en affärsidé skapar. Det är också viktigt att prata om dessa bolags roll i klimatomställningen och det behöver man också göra tillsammans med de stora företagen som samarbetar med startups, eftersom de ofta inte besitter kompetensen eller de innovativa lösningarna de behöver själva. Storföretagen är åt andra hållet ofta en förutsättning för startup- och scaleupbolagen att testa och sälja sina produkter och tjänster. Våra svenska, globala bolag är väldigt bra varumärken för startups att visa upp som kunder.

Du deltar i det första stora dialogmötet vi arrangerar i den nationella kraftsamlingen för svenska startups och scaleups i Stockholm den 8 juni. Vad har du för förväntningar på det?

- Jag tycker detta är mycket bra och jag är jätteglad för att vara med den dagen. Jag önskar att vi tillsammans ska försöka hitta och sätta färg på det som det finns konturer av i dag, så att man förstår var Sverige står idag, vilken förändring som har skett tack vara alla innovativa företag, vad som är möjligt framåt, varför det här är viktigt och att det är en del av den unika förmåga som Sverige har.

- Det finns idag en handfull länder som är lika bra som Sverige på innovation, men vi kan göra så mycket mer. Jag skulle också vilja att vi pratar om att det finns för lite kapital till vissa typer av produktutveckling. Som de flesta vet har investerare tagit ett steg tillbaka och vågar inte investera i framför allt hårdvara med oprövad teknik på en oprövad marknad med en okänd kund. Vi måste ta diskussionen och prata om vilken kompletterande roll som staten har i detta. Och om staten har en kompletterande roll, uppfyller vi den idag eller behöver vi förändra något? Jämför med USA som öser pengar över innovationer som har med klimatomställningen att göra. Det gör att vi riskerar att hamna efter i Sverige och Europa.
 

Om du satt i regeringen, vad skulle du göra då för att ge svenska startups och scaleups bättre förutsättningar?

- Jag skulle lägga mycket tid på att förstå hur vi kan underlätta för dessa bolag att komma mycket, mycket längre. Jag skulle också identifiera om och när statliga pengar faktiskt måste finnas med i scaleupfasen. Här är staten okunnig och hittar inte riktigt rätt format, så det skulle jag vilja jobba med, tillsammans med innovationsekosystemet, startups, scaleups och de stora företagen. Vad behöver Sverige göra för att startups ska kunna skala så fort som möjligt i Sverige, bli scaleups och beyond, specifikt de som behöver längre utvecklingstid, tillgång till demonstrationsmiljöer, och så vidare. 

- Det viktigaste är att vi hjälps åt och förutsättningslöst diskuterar vad som behövs, vilken roll staten behöver ta. Just nu känner jag mig osäker på om staten gör rätt eller använder sina tillgångar till max. Nya, innovativa lösningar är dessutom lösningen på vår tids största utmaning - klimatet. Och inte bara det, det är även i de nya, klimatsmarta lösningarna som framtidens jobb och marginaler finns.