DigitalWell Ventures - ny medlem med fokus på digitala hälso- och välfärdsstartups

20 oktober 2021

DigitalWell Ventures är en ung och högkvalitativ accelerator inom digital hälsa. Resan för acceleratorn började 2020 då Stiftelsen Compare i Karlstad och Xplorico i Oslo förenades i ett samarbete för att hjälpa nordiska och baltiska digitala hälso- och välfärdsstartups att skala sina affärer.

Kunskap från Silicon Valley
DigitalWell Arena, ett vinnväxtinitiativ för att utveckla digitala lösningar inom hälsa och välfärd med användarens egenförmåga i fokus, initierade våren 2020 satsningen DigitalWell Innovationssupport, för att utveckla stödtjänster till startups inom hälsa och välfärd. Tidigt insåg Lina Svensberg och Stefan Skoglund, processledare på Compare, som stod bakom satstningen, att den fyllde en lucka i innovationsstödssystemet. Det resulterade i en ansökan till Founder Institutes program VC Lab i Silicon Valley tillsammans med Oslobaserade Xplorico. Under 16 veckor tillsammans med några av världens vassaste företagsbyggare lades sedan grunden till DigitalWell Ventures som är helt uppbyggd med KTH Innovation Readiness Levels som ramverk.

Offentlig sektor är USPen
De är inte ensamma inom området digital hälsa, men den direkta kontakten med sjukvården i Värmland visade sig vara deras USP. – När vi presenterade vårt koncept för Adeo Ressi, VD för Founder Institute så fokuserade vi på vår Lean Startup-metodik och vårt investerarnätverk, testmöjligheterna i offentlig sektor nämndes mest i förbifarten. I Värmland har vi en tradition av att samverka mellan universitet, offentlig sektor och näringsliv, så vi funderade inte så mycket över det. För oss var Lean Startup och riskkapital nytt och coolt. Men såklart, i Silicon Valley är ju Lean Startup och investerare inte särskilt unikt. Det var samverka med offentlig sektor och universitet som Adeo såg var vår verkliga USP och det som särskiljer oss ur ett internationellt perspektiv, säger Lina Svensberg, Accelerator Program Manager på DigitalWell Ventures.

Corona har banat väg
Bara någon vecka efter att corona slagit till med full kraft lanserades DigitalWell Innovationssupport, och fröet till DigitalWell Ventures såddes, och virusets framfart har varit en möjliggörare för att jobba virtuellt. – För oss har pandemin inneburit att vi lättare har kunnat attrahera nationell och internationell spetskompetens, vilket i kombination med våra regionala styrkor kring samverkan blir väldigt kraftfullt. DigitalWell Ventures hade inte sett ut som det gör idag om det hade startat innan pandemin, säger Lina Svensberg.

Vad hoppas DigitalWell Ventures få ut av medlemskapet i SISP?
– Vi vill lära oss av andra med större erfarenhet inom vårt område om hur de jobbar med sina verksamheter och också få en större förståelse för hur det svenska systemet fungerar. Vi vill bygga vårt nätverk och få samarbeten i Sverige där vi både kan bidra och få kunskap. Vi leker med tanken på att vidareutveckla Innovationssupporten till en bredare regional tech-inkubator under 2022, och ett nätverk med personer och organisationer som gjort resan innan oss är såklart ovärderligt, avslutar Lina Svensberg.  

 

Mer om DigitalWell Ventures hittar du här.