DI Impact Summit i Almedalen 2022

SISP i panelsamtal

8 juli 2022

SISP under Almedalen2022.

Under dag tre av Almedalen 2022 befann sig vår vice vd Stina Lantz i ett mycket spännande panelsamtal på Dagens industri Impact Summit. Stina Lantz tillsammans med Filip Åström från Aros Kapital AB och Tobias Björk Andersson, partner på Myrspoven AB delade sina tankar kring frågorna "Vad behöver impact-bolagen för att skala och göra verklig skillnad? Vad står egentligen högst upp på bolagens önskelista?".

Impact startups är bolag som ofta ger avkastning först på lång sikt. Vi pratar inte sällan 10-15 år. Då är det svårt att se snabb ekonomisk vinning vilket gör att bolagen många gånger har svårt att attrahera kapital. Tobias Björk Andersson från bolaget Myrspoven AB, ett impact-bolag som på sikt sänker energiförbrukningen i byggnader genom AI, menar att ett problem vi står inför är att gemene man inte förstår vikten av att arbeta med hållbarhet på lång sikt då man helt enkelt inte förstår hur viktig klimatfrågan faktiskt är. Här behöver Sverige bli bättre och agera snabbare. Han menar att det många gånger är viktigare för investerare att snarare se samhällsvinningen dessa investeringar medför och därefter se vilken ekonomisk vinning det kan ge på sikt.

Stina Lantz lyfte i samtalet SISPs arbete med Ignite Sweden där vi, tillsammans med våra medlemmar, aktivt arbetar för att hitta kunder till startups och då i synnerhet impact-startups för att dessa ska få ut sina innovationer på marknaden. Här är offentliga verksamheter en viktig aktör som behöver öppna upp för att använda sig av den här typen av bolag. Offentlig sektor upphandlar idag för i snitt 800 miljarder SEK om året. En stor marknad för små, agila bolag vilka genom sina innovationer faktiskt kan se till att vi närmar oss klimatmålen.

Idag arbetar vi med 12 kommuner i Ignite Sweden men om vi ska nå målen och hitta fler innovativa lösningar på gårdagens, dagens och morgondagens klimatutmaningar behöver betydligt fler sluta upp.

Dagens industri ställde slutligen frågan: Vad behöver impact-bolagen mer än det som tidigare diskuterats (kapital, tid, testvilliga personer och kunder)? Filip Åström lyfte tillbaka bollen och menade att media också kan göra något - ge dessa startups mer exponering i press. Vi på SISP håller med!

Tack för ett mycket spännande samtal!