Den andra sidan av exportmyntet

Sveriges innovationsmiljöer nyckelspelare i investeringsfrämjande insatser

24 april 2023

Vilken roll spelar sveriges innovationsmiljöer för att attrahera talang och utländska investeringar till Sverige?

"Den andra sidan av exportmyntet - Sveriges innovationsmiljöer nyckelspelare i investeringsfrämjande insatser" belyser Sveriges regionalt förankrade och fysiska innovationsmiljöer (science parks) som centrala aktörer och landningsplatser för utländska företag som vill investera och etablera sig i Sverige. 

Fakta

Hälften av den svenska exporten och nästan hälften av de privata investeringarna inom forskning och utveckling görs av utlandsägda företag. Ändå är Sverige svårnavigerat att investera i, då det saknas en naturlig väg in med en helhetssyn över Sveriges regionala styrkeområden.

Rapporten är framtagen av Swedish Incubators & Science Parks inom ramen för projektet Sweden Innovation Arena som finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och Vinnova.