Den andra sidan av exportmyntet

Sveriges attraktionskraft för utländska investeringar, kompetens, talanger och besökare är viktig för svensk näringspolitik, både lokalt, regionalt och nationellt. Men vad krävs för att stärka Sveriges styrkeområden för att maximera utländska investeringar?

Det är dags att vända på myntet och fokusera på den internationella konkurrenskraften utifrån ett investeringsfrämjande perspektiv – hur Sverige AB kan stärka, nyttja och paketera sina regioner och styrkeområden till fullo för ett kraftsamlat erbjudande som resten av världen inte kan stå emot!

24 april 2023

Vilken roll spelar sveriges innovationsmiljöer för att attrahera talang och utländska investeringar till Sverige?

"Den andra sidan av exportmyntet - Sveriges innovationsmiljöer nyckelspelare i investeringsfrämjande insatser" belyser Sveriges regionalt förankrade och fysiska innovationsmiljöer (science parks) som centrala aktörer och landningsplatser för utländska företag som vill investera och etablera sig i Sverige. 

Fakta

Hälften av den svenska exporten och nästan hälften av de privata investeringarna inom forskning och utveckling görs av utlandsägda företag. Ändå är Sverige svårnavigerat att investera i, då det saknas en naturlig väg in med en helhetssyn över Sveriges regionala styrkeområden.

Rapporten är framtagen av Swedish Incubators & Science Parks inom ramen för projektet Sweden Innovation Arena som finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och Vinnova.