Civilminister Ida Karkiainen besöker SISP

Att använda innovation för att implementera hållbara lösningar i offentlig sektor

22 juni 2022

Torsdagen den 6e maj bjöd vi på SISP tillsammans med våra vänner på RISE, Teknikföretagen, SNITTS och FUHS in till ett rundabordssamtal på temat Grön och digital omställning i offentlig sektor – innovativa företag är en förutsättning. Med oss hade vi civilminister Ida Karkiainen.  
 
Allteftersom digitaliseringen ökar i vårt samhälle, inte minst efter covid-19, ökar också kraven på innovation hos Sveriges företag, medborgare och offentlig sektor. Men hur kan vi arbeta för att vara innovativa nog att följa med i och ligga steget före i den utveckling som sker? Under samtalets lyftes flera goda exempel på hur samverkan skett mellan olika aktörer. Med oss hade vi Mona Jonsson, Omställningsstrateg offentlig sektor och näringsliv, RISE samt Projektledare Digifysiska vårdkontakter, Civic Tech, Louise Östlund, VD Kalmar Science Park, Annika Remaeus, enhetschef på kommunledningskontoret på Uppsala kommun och Maria Olofsson, verksamhetsledare på Uminova innovation i Umeå.  

Ett verktyg för samverkan som lyftes var Ignite Public som sammankopplar innovativa startups med offentliga verksamheter. 

- Det fina i att som offentlig sektor arbeta med startups är att den här typen av bolag är otroligt flexibla och ger tillgång till både nytänk och ny teknik. Vi kan fokusera på de behov och utmaningar vi har samtidigt som de bolag vi samarbetar med jobbar på att hitta lösningen för det, säger Annika Remaeus från Uppsala kommun. 

Maria Olofsson berättade under seminariet att Uminova idag, genom Ignite Public, samarbetar med Umeå kommun och tre startups varav två från Umeå och ett från Chalmers. Här har dessa tre startups, på uppdrag av Umeå kommun, tillsammans tagit fram en digital fritidsgård som under pandemin möjliggjort för barn att på ett säkert sätt mötas på nätet.

 

Däremot finns det idag, något det pratas mycket om och upplevs i innovationssystemet, så kallade regionala inlåsningseffekter som bland annat gör det svårt för kommuner och regionala aktörer att samarbeta över gränserna och byta resurser med varandra. 

Civilministern, som ansvarar för en pågående utredning kring stöd till försöksverksamheter i just kommuner och regioner, lyfte i samtalet vikten av att försöksverksamheter bedrivs och förutsättningarna för dessa stärks samtidigt som vi inte får glömma att det bara var tolv år sedan man skrev ut saker på papper, omställning tar tid. Sedan måste vi höja ambitionerna kring klimatomställningen och gemensamt identifiera de utmaningar som finns för detta. Sverige har gått först i ledet kring omställningen, bland annat är vi först med att tillverka fossilfritt stål. Det hade aldrig gått utan innovativa tankar. Vi måste använda innovation för att kunna hitta hållbara lösningar och då även lösningar som möjliggör arbete på landsbygden där den hållbara industrin tar mer och mer plats. Mona Jonsson och Louise Östlund lyfte båda utmaningen med att se till att försöksverksamheterna inte stannar där utan att breddinförandet är av vikt och att det görs med befintliga välfungerande infrastrukturer. 
 

De största framgångsfaktorerna till grön och digital omställning i offentlig sektor som lyftes var vikten av att arbeta mer samlat mellan offentlig sektor och näringsliv samt vikten av mod och att våga gå först samt skala verifierade metoder och verktyg. Civilminister Ida Karkiainen instämde mycket i det som adresserades.

 

Är du nyfiken på att ta del av det mycket spännande samtalet i dess helhet så kan du göra det via denna länk.