Staden som nav för grön och digital omställning

Sökes: Aktörer med cirkulära lösningar för plastanvändning

Plast är ett fantastiskt material som kan användas i en mängd olika applikationer. Det vi däremot måste bli bättre på är att hantera den rätt! Nu söker vi lösningar för hur vi skapar mer cirkularitet i de värdekedjor för plast vi har i samhället.

Ökad cirkularitet av plast kan innebära bättre råmaterial, ökad livslängd, möjlighet att reparera, ökad återanvändning och bättre återvinning. Vi söker aktörer intresserade av ovanstående problem eller andra förslag relaterade till plastflöden som ej är förpackningar.

10 januari 2023

Plastteknik Nordic den 10-11 maj arrangeras en workshop för ökad cirkularitet. Målet är att synliggöra startups med lösningar för en mer hållbar värdekedja av plast för aktörer inom branschen samt att skapa en mötesplats med möjlighet att tillsammans utforska möjligheterna att samarbeta för ökad cirkularitet.

Ansökan för övriga aktörer som är intresserade av att öka cirkulariteten för plast och har möjlighet att implementera innovation hos sig själv, eller som kan hjälpa till att identifiera vad som behövs för att nå hela vägen, har nu öppnat. Det kan vara företag oavsett storlek, kommunalt bolag eller andra med möjlighet att samarbeta med startups.

Anmälningsformulär för möjliggörande företag >>

Senast den 28 april ska ansökan som möjliggörande företag vara inne.

Matchningsprocessen

Vi har fått in ett flertal startups till de workshops som ska anordnas och täcker hela värdekedjan. Läs mer om bolagen här. Flertalet av bolagen finns i en Future Area på Plastteknik Nordic, deltar i ett pitchevent den 10 maj kl 14.15, samt är tillgängliga under workshopen den 11 maj där de presenterar sina bolag. Fokus är på att skapa möjliga samarbeten ur ett bredare perspektiv, utöver deras specifika applikationer. 

Matchningseventet är i form av en workshop mellan startupbolagen och möjliggörande företag och aktörer. Det finns då möjlighet att prata med de bolag man finner intressanta efteråt. Eventet syftar till att undersöka möjliga samarbeten och idéer för ökad cirkularitet mellan större företag och startups.

Värdekedja för plast och förslag på områden där det går att öka cirkulariteten.

Bakgrund

Många avfallsbolag som idag bränner plast i fjärrvärmeanläggningar arbetar aktivt med att minska plastmängden som bränns. Inom förpackningsplast finns många initiativ då de innefattas av ett producentansvar. För övriga plastflöden är det dock mer problematiskt på grund av diversiteten av plaster, samt att plasten oftast kommer från fossila källor som resulterar i problem för miljön och de system som ska sluthantera plasten. Det finns därför anledning att se över applikationerna av plast, samt möjligheterna till återanvändning och återvinning av plaster. 

Vi söker därför lösningar för hur vi skapar mer cirkularitet för de plastflöden vi har i samhället som inte kopplas till förpackningar.

 

Ett projekt inom Omställningslyftet

Detta projekt är en del av Omställninglyftet som är en gemensam satsning från Tillväxtverket, RISE, SISP, EnergikontorenSverige, IUC, IVL och SuPr som delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF).

Kontakt

Linda Hagman, projektledare
linda.hagman@ignitesweden.org