Staden som nav för grön och digital omställning

Sökes: Startups med cirkulära lösningar för plastkonsumtion

Plast är ett fantastiskt material som kan användas i en mängd olika applikationer. Det vi däremot måste bli bättre på är att hantera den rätt! Nu söker vi lösningar för hur vi skapar mer cirkularitet i de plastrealterade värdekedjor vi har i samhället.

Ökad cirkularitet av plast kan innebära ökad livslängd, möjlighet att reparera, ökad återanvändning och bättre återvinning. Vi söker startups eller mindre företag som har utvecklat lösningar för ovanstående problem eller andra förslag relaterade till plastflöden som ej är förpackningar.

10 januari 2023

Cirkulär matchning av startups och behovsägare för en hållbar plastindustri

Plast är ett fantastiskt material som kan användas i många olika applikationer. Diversiteten av plaster, samt att plasten oftast kommer från fossila källor innebär dock flera problem för miljön och de system som ska sluthantera plasten. Det finns därför anledning att se över applikationerna av plast, samt möjligheterna till återanvändning och återvinning av plaster. 

Nu söker vi startups eller mindre företag som har utvecklat lösningar för ovanstående problem eller andra förslag relaterade till plastflöden i samhället (ej förpackningar) för möjligheten att matchas med aktörer som har intresse av er lösning. 

Länk till anmälningsformulär >>


Senast den 20 februari ska ansökan vara inne.


Matchningsprocessen

Inkomna ansökningar ska vara oss tillhanda senast 20 februari. Därefter görs en analys av vilken lösningar som kommer att antas i matchningsprocessen. Observera att matchning med en behovsaktör inte är garanterad. Alla företag får återkoppling oavsett.

De lösningar som antas till matchningen får inbjudan till en workshop i maj 2023 (exakt datum TBD) mellan två eller flera aktörer som har potential att realisera lösningen.

 

Bakgrund

Många avfallsbolag som idag bränner plast i fjärrvärmeanläggningar arbetar aktivt med att minska plastmängden som bränns. När det kommer till förpackningsplast finns många initiativ eftersom de går under ett producentansvar. När det kommer till övriga plastflöden är det dock mer problematiskt att få de flödena rena, och att hitta avsättningar för de specifika plastsorterna.  

Vi söker därför lösningar för hur vi skapar mer cirkularitet för de värdekedjor av plast vi har i samhället som inte kopplas till förpackningar. Ökad cirkularitet av plast kan bland annat innebära ökad livslängd, möjlighet att reparera, ökad återanvändning och bättre återvinning. 
 

Ett projekt inom Omställningslyftet

Detta projekt är en del av Omställninglyftet som är en gemensam satsning från Tillväxtverket, RISE, SISP, EnergikontorenSverige, IUC, IVL och SuPr som delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF).

Kontakt

Linda Hagman, projektledare
linda.hagman@ignitesweden.org