Staden som nav för grön och digital omställning

Sökes: Startups för cirkulära resursflöden för bygg och fastighet

Cirkulära materialflöden som återbruk är ett sätt att minska klimatpåverkan från byggnader - det vill säga, mindre nytillverkat material och minskade avfallsmängder. Cirkulära materialflöden kräver samverkan i hela värdekedjan, mellan nuvarande och framtida aktörer.

Nu söker vi startups med innovativa lösningar för att tillsammans med bygg- och fastighetsaktörer hitta gemenssamma lösningar inom detta område.

12 maj 2023

Lösningar för cirkulära resursflöden och återbruk i bygg-och fastighetsbranschen

Idag kommer en femtedel av Sveriges klimatpåverkan från bygg- och anläggningsbranschen. Lägg till de utsläpp som kommer från produktion av importerade produkter (ca två tredjedelar av utsläppen inom Sverige). 

Cirkulära materialflöden är ett sätt att minska klimatpåverkan från byggnader. Ett av målen i EU-taxonomin (ett ramverk för att klassificera vilka ekonomiska verksamheter som är miljömässigt hållbara) handlar specifikt om cirkulära resursflöden. För att en byggnad ska kunna miljöcertifieras ställs dessutom krav på flexibilitet, demonterbarhet och användning av återbrukade produkter. Rådande och kommande lagkrav och miljöcertifieringsnormer kräver nytänkande, innovativa lösningar och samverkan mellan aktörer i hela värdekedjan.

Detta projekt syftar till att utforska hur startups kan främja cirkulära resursflöden, i synnerhet återbruk av produkter och material, i bygg-och fastighetsbranschen. Vi söker startups som under en träff i Linköping i slutet av augusti i Linköping vill träffa representanter från bygg-och fastighetsbranschen och där presentera lösningar som bidrar till en cirkulär bygg-och fastighetsbransch.

 

Ansök för att vara med i projektet

Ansökan är nu stängd. Vid frågor, kontakta projektledare Linda Hagman ->

Utmaningen 

Ta del av utmaningsbeskrivningen här >>

Ett projekt inom Omställningslyftet

Detta projekt är en del av Omställninglyftet som är en gemensam satsning från Tillväxtverket, RISE, SISP, EnergikontorenSverige, IUC, IVL och SuPr som delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF).

Kontakt

Linda Hagman, projektledare
linda.hagman@ignitesweden.org