Chalmers Ventures – de främsta techinvesterarna i branschen

26 januari 2022

Regeringen har beslutat att öka finansieringsmöjligheterna för deeptech-bolag. Att fler teknikidéer som bygger på forskning får möjlighet att lyckas är viktigt.

– Med mer medel kan vi övervinna fler av samhällets utmaningar, med forskning som bas. Då kan vi får fram fler bolag av just den här typen i Sverige. Bolag som har ny revolutionerande teknik och som innebär att mer forskning når marknader där den gör nytta, säger Sara Wallin, vd för Chalmers Ventures.

Chalmers Ventures är rankat som Nordens främsta inkubator och anses även vara en av de främsta techinvesterarna i branschen. Martin Andersson är professor vid Chalmers och grundare av flera deeptech-bolag, bland annat med hjälp av Chalmers Ventures. Att regeringen nu beslutat göra det lättare för deeptech-bolag att få finansiellt stöd är enligt honom ett sätt att föra samhället framåt.

- Det finns potentiella innovationer som kan leda till nya företag, som kan skapa värde och arbetstillfällen och det är ju det som driver utvecklingen framåt. För människorna som jobbar i dessa bolag så är det också en lärandeprocess. Man kan inte garantera att deeptech-bolagen blir lyckosamma företag. Det jag däremot sett är att de människor som jobbar i företagen blir utbildade i att skapa värde för företagssverige ändå. Bidragen gör nytta även om bolagen inte lyckas. Jag skulle säga att det nästan inte går att förlora när man ser det så, säger han.

Chalmers Verntures jobbar väldigt tätt med akademin och lägger mycket fokus på just deeptechbolag. Sara Wallin betonar den viktiga samhällsfunktionen som just techbolag, vars idéer är grundade i viktig forskning, har.

- Jag tror starkt på att den här typen av startups kommer att vara avgörande för att förnya Europas finansiella bas. De är oerhört viktiga för att behålla Sveriges och EU:s konkurrenskraft. Ännu viktigare är det att få fram nya deeptech-bolag så att vi kan öka chansen att nå FN:s hållbarhetsmål 2030. Vi behöver få fram fler innovationer för att exempelvis hantera avfall och fånga koldioxid. Deeptech-bolagen är bolag som har möjlighet att omvandla en hel sektor samt att de sitter på lösningar på några av de största utmaningarna vi har i vårt samhälle idag.

Som konkret exempel lyfter Sara Wallin pandemin och hur snabbt Moderna lyckats utveckla ett vaccin. Något som beror på forskning och möjligheterna att omvandla forskning till bolag.

Att deeptech-bolagen gör nytta vet Martin Andersson. Han vet också att utmaningarna för den här typen av bolag är stora.

- Ska man knoppa av en forskning och göra den till ett bolag så måste den många gånger skyddas genom patent. Så fort man skickar in ett patent börjar det kosta pengar. Att betala patentkostnader finns det väldigt lite bidrag för, speciellt om man kommer in i internationell fas. Då handlar det om att försöka ta in extern finansiering. Här krävs det att man kan visa på affärsmässig potential. Det är också väldigt svårt att visa på uppsidan i så tidiga skeden som deeptech-behöver göra. Den stora utmaningen är med andra ord tidsaspekten. Det handlar om att publicera, patentera och visa på kommersiell uppsida inom en ganska kort tidsram. Sitter man dessutom som forskare i akademin som jag gör och som många grundare till deeptech-bolag gör så måste man också jobba för att skapa värde inom akademin. Som forskare måste vi nå ut med vetenskapliga resultat, annars kan vi inte livnära oss. Vårt värde ligger i publikationer. Vi har alltid på oss att vi måste publicera de nya rönen vi tar fram. Gör vi inte det så undergräver vi vår egen existens, säger Martin Andersson.

Chalmers Ventures är framsynta när det kommer till att arbeta med akademi, industri och offentliga kapital. Tillsammans arbetar inkubatorn både med investerare och bolag och gör sitt yttersta för att få deras startups att lyfta.

- Vi kan se att om vi lägger en krona på ett bolag kommer investerare efter och lägger 15 kronor. Chalmers Ventures fond är liten men skapar ändå en positiv samhällseffekt. Men vi är för små, vi skulle behöva större fonder och större science equityfonder. De flesta fonder som riktar sig till dessa bolag fokuserar på långsiktigheten, vilket sektorn behöver. Jag tror starkt att det finns en potential i science deeptech hubbar och vi kan ta bra position inom deeptech för Sverige, EU och världen om vi lyckas få fram stöd som fokuserar långsiktigt. Det är här vi i Sverige kan göra skillnad för några av världens största utmaningar, säger Sara Wallin.

 

Sara Wallin, vd Chalmers Ventures 

 

 

 

Martin Andersson, professor vid Chalmers och grundare av flertalet deeptech-bolag.