Catharina Sandberg, VD för LEAD tar plats i regeringens nyinrättade Försvarsinnovationsråd

31 maj 2024

Den 30 maj beslutade regeringen att inrätta ett Försvarsinnovationsråd under ledning av försvarsminister Pål Jonson. Rådet kommer att fungera som ett strategiskt forum för informationsutbyte och dialog kring regeringens försvarsinnovationsinitiativ. Rådet kommer ha nio ledamöter där en av dom är Catharina Sandberg, VD på LEAD.

– Inom Sveriges inkubatorer och Science Parks finns otroligt många innovativa bolag som sitter på spetskompetens och lösningar som kan bidra till en snabbare och säkrare omställning. Men tillsammans behöver vi hitta arenor och former för hur dessa kan testas, upphandlas och komma ut i praktisk nytta snabbare och säkrare. Jag kommer bidra med kunskap och frågeställningar utifrån de små, innovativa bolagens perspektiv, säger Catharina Sandberg.

Försvarsinnovationsrådets mål är att stärka samverkan mellan försvarssektorn och den civila sektorn. Initiativet ska även bidra till att öka konkurrenskraften i försvarsindustrin och utvecklingsmöjligheter för näringslivet.

– Inrättandet av ett försvarsinnovationsråd är ett viktigt steg att ta för att öka förutsättningarna för samverkan mellan försvarssektorn och den civila sektorn. Att ligga i framkant i den tekniska utvecklingen samt omsätta forskning och utveckling till försvarsinnovationer är avgörande för försvarets operativa förmåga och vår säkerhetspolitiska position. Det finns goda förutsättningar att lyckas med detta genom det innovationsklimat och den djupa tekniska kunskapen som finns i Sverige, säger försvarsminister Pål Jonson.

Läs nyheten på regeringens hemsida här.