Bli värd för Sveriges Innovationsriksdag 2024

Ansök senast 1 april! 

1 mars 2022

Nu finns chansen att bli värd för Sveriges Innovationsriksdag 2024!

SISP söker nu efter den medlem som vill stå som värd och medarrangör för Sveriges Innovationsriksdag 2024! Sveriges Innovationsriksdag - SIR, genomförs i år tillsammans med Bizmaker. Även nästa års värd är utsedd och då går stafettpinnen till Ideon i Lund.

Utgångspunkten är att vi fokuserar på nationella utmaningar och viktiga policyfrågor inom innovationssystemet. Samtidigt så finns möjligheten att visa upp den lokala innovationskraften och entreprenörskapsandan. Och vi ger medlemmarna möjligheten att träffas.

Sveriges Innovationsriksdag blir ett samarbete både i förberedelser och genomförandet mellan SISP och den lokala miljö som står som värd.

Intresserade av att medarrangera Sveriges Innovationsriksdag 2024?
Gör då en intresseanmälan senast den 1 april – till .
Därefter kommer de som är intresserade få pitcha sitt koncept i anslutning till föreningens årsmöte den 8 april där deltagarna får tycka till. Slutligen är det SISPs styrelse som fattar det formella beslutet.

TIPS till pitch

  • Visa på viljan och förmågan att genomföra ett större event
  • Finns uppbackning från stakeholders/intressenter?
  • Format för pitchning är valfritt.

 

Varmt välkommen med er intresseanmälan!


Om Sveriges Innovationsriksdag
Sveriges Innovationsriksdag - SIR är den svenska branschföreningen
SISP (Swedish Incubators & Science Parks) årskonferens. SIR samlar kärnan av Sveriges nationella och regionala aktörer från innovationsmiljöer, politik, näringsliv, akademi och samhälle. De som arbetar med att främja, stärka och utveckla innovation, näringsliv och policyer med utgångspunkt i aktuella samhällsutmaningar. SIR har de senaste åren adresserat utmaningar som innovations- och konkurrenskraft, cirkulär ekonomi och digital transformation.

Temat för #SIR22 som arrangeras tillsammans med BizMaker är – Urkraften, Tillväxten & Innovationerna.