Foto: Göteborg Stad

BEYOND 2020

En av världens viktigaste konferenser och forum inom hållbart samhällsbyggande World Sustainable Built Environment Conference kommer att hållas i Göteborg år 2020. Målet är att upprätta åtgärder och engagemang för hur man bäst kan bidra till FN:s mål för hållbar utveckling med fokus på mål nr 11 – Hållbara städer och samhällen.

Josefin Jaén Nilsson 5 november 2018

2020 beräknas det bo 4,3 miljarder människor i städer. Det betyder att vi måste bygga hållbara samhällen och städer att leva och bo i. Beyond 2020 är en internationell konferens med målet att upprätta åtgärder och engagemang för hur man bäst kan bidra till FN:s mål för hållbar utveckling med fokus på mål nr 11 – Hållbara städer och samhällen.

Konferensen World Sustainable Built Environment Conference arrangeras vart tredje år och anses vara en av världens viktigaste konferenser och forum inom hållbart samhällsbyggande. Nästa konferens kommer att hållas i juni 2020 i Göteborg. Värdar är Chalmers och RISE, i samarbete med Johanneberg Science Park och Göteborgs stad.

Syftet med konferensen är att engagera byggsektorn globalt. Detta ska göras genom att man sätter upp konkreta mål och åtgärder som kommer att vägleda hela sektorn under åren mellan 2020 och 2030. Anledningen till att Sverige står värd för konferensen 2020 är på grund av den progressiva inställning som Sverige har till hållbarhetsfrågor.

– Konferensen innebär en unik möjlighet för oss att presentera Chalmers, Göteborg och hela Sverige, och specifikt vårt sätt att ta itu med frågor som rör hållbart samhällsbyggande genom projekt som genomförs här och nu, säger Holger Wallbaum, professor i hållbart samhällsbyggande vid Chalmers och ansvarig för konferensen.

Konferensen kommer tematiskt att knyta an till ett antal av FN:s hållbarhetsmål med målsättning att få byggbranschen att arbeta aktivt för att agenda 2030 uppfylls. 

– Historiskt sett har konferensen haft en akademisk prägel och vår roll blir att föra in näringslivsperspektivet och attrahera andra målgrupper eftersom de är en avgörande pusselbit i arbetet att skapa en mer hållbar byggbransch, säger Karin Weijdegård, kommunikationsansvarig på Johanneberg Science Park.

Beyond 2020 kommer att fokusera på de avgörande utmaningarna i byggandet av hållbara städer och samhällen på olika ställen i världen och hur vi kan hitta lösningar på de utmaningarna genom att integrera FN:s globala hållbarhetsmål.      

– BEYOND 2020 kommer bli ett utmärkt tillfälle för oss att visa upp alla spännande testbäddsprojekt som vi är delaktiga i, där vi utmanar och testar nya lösningar på framtidens samhällsutmaningar, som exempelvis HSB Living Lab, ElectriCity, Positive Footprint Housing och Fossil-free Energy Districts, förklarar Karin.