#BalanceforBetter

Flera av Sveriges inkubatorer och science parks går samman i en gemensam sociala medier-kampanj för att bredda perspektiven kring företagande och entreprenörskap.

Josefin jaén nilsson 8 mars 2019

Idag, den 8 mars är det internationella kvinnodagen. I samband med dagen går ett antal svenska inkubatorer och science parks samman i en gemensam sociala medier-kampanj för att bredda perspektiven kring företagande och entreprenörskap.


Det är genom projektet The Yes Way som denna kampanj samordnas. The Yes Way är ett projekt som drivs av Ideon Innovation tillsammans med BizMaker, Peak Region, Movexum, Venture Lab och Winnet Skåne med syftet att skapa ett mer jämställt och inkluderande innovationssystem. 

Alla deltagande organisationer och dess verksamhetsledare skriver under ett pressmeddelande som gick ut på morgonen av den internationella kvinnodagen 2019.

- Vi uppmuntrar fler av våra vänner i innovationssystemet runt om i landet att delta i kampanjen och skapa utrymme för kvinnor och icke-binära företagare att ta plats i deras sociala kanaler, säger Ana Devdariani, kommunikationsansvarig på Ideon Innovation.

Kampanjen hakar på den internationella kampanjen kring internationella kvinnodagen och använder den officiella symbolen och hashtaggen #BalanceforBetter #IWD2019 samt #TheYesWay.


Ta del av de entreprenörer och företagare som visas upp genom att följa hashtaggen på Facebook, Instagram och Twitter.

"Gemensamt banar vi väg för ett jämställt och inkluderande innovationssystem" 

För att vi ska vara relevanta idag och imorgon behöver vi säkerställa att en mångfald av innovatörer, med olika kön, bakgrund, drivkrafter och idéer tar del av de erbjudanden och stöd som finns hos Sveriges Inkubatorer, science parks och andra innovationsfrämjare. 

Våra traditionella föreställningar om vad som är framgångsrikt företagande och innovation behöver breddas. Våra tjänster behöver vidareutvecklas för att kunna stötta en större mångfald av innovatörer/entreprenörer, innovationer/affärsidéer och bolag/organisationer.

Vi har kartlagt och analyserat själva grundproblematiken - det vill säga de faktorer i våra befintliga verksamheter som gett upphov till en underrepresentation av bl.a. kvinnor och icke-binära personer bland dem som tar del av våra tjänster.

Sveriges jämställdhetspolitiska mål, FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 och aktuella samhällsutmaningar inom arbete, hälsa, klimat m.m. ställer krav på oss som offentligt finansierade innovationsfrämjare att vidareutveckla våra organisationer och arbetssätt. 

The Yes Way är en satsning där innovationsfrämjare, innovatörer/entreprenörer och andra samhällsaktörer i olika delar av Sverige gemensamt banar väg för ett jämställt och inkluderande innovationssystem.
Med avstamp i en behovsanalys hos innovatörer/entreprenörer och innovationsfrämjare har vi genomfört en rad olika insatser, exempelvis:

The Yes Way Sessions - med inspirerande exempel och dialog om nya perspektiv på finansiering respektive framgång.
The Yes Day - en konferens för erfarenhetsutbyte om insatser för jämställt och inkluderande innovationsfrämjande.
Nationellt dialogprogram - där innovationsfrämjare delat kunskaper och erfarenheter med varandra om jämställt och inkluderande innovationsfrämjande.
Pilotprogram - för företagande kvinnor där nya inkluderande stödverktyg testats.
Digitala erfarenhetsutbyten och gruppcoaching - där företagande kvinnor delat erfarenheter och kunskaper med varandra och deltagande innovationsfrämjare.

Så här långt har flera av de deltagande innovationsfrämjare förändrat sin kommunikation genom mer inkluderande ord- och bildval, samt nytänkande kommunikationskanaler. Flera har även breddat sina rekryteringsprocesser och antagit jämställdhets- och inkluderingsplaner. Nya arbetssätt och rutiner har införts vid bedömningsprocesser och statistikinsamling. Vi har även skapat en nationell utbildning för affärsutvecklare med fokus på ett coachande förhållningssätt. Ideon Innovation - som koordinerar The Yes Way - har bland annat uppnått jämställd representation i sin styrelse, en ökad andel bolag som drivs av kvinnor i inkubatorprogrammet och utvecklat nya samarbeten med olika samhällsaktörer.

Erfarenheterna och verktygen från The Yes Way kommer att samlas i ett metodmaterial för att inspirera fler innovationsfrämjare i Sverige att bidra till en större mångfald av innovatörer och innovationer. ​
The Yes Way är ett projekt som drivs av Ideon Innovation, tillsammans med BizMaker, Peak Region, Movexum, Venture Lab och Winnet Skåne, med finansiering från VINNOVA.

THE YES WAY - jämställda vägar till framtidens innovationer

Ideon Innovation
BizMaker
Blekinge Business Incubator
Movexum
Peak Region
Venture Lab
Winnet Skåne
The Yes Way Sofielund
 
Mer info: www.theyesway.se #TheYesWay ​