Swedish Incubators & Science Parks at Almedalen Week 2017

Real time updates, member meetups, innovation challenges and a special focus on scaleups. One sailboat and a giant flag.

Twenty plus members making fifty plus people on set. Seven days, a thousand interactions and one mission - developing the world’s most efficient innovation ecosystem.

Jenny Lundgren 27 juni 2017

Networking Dinners, all week

SISP Breakfast Meetup, Monday 3rd

Evening boat meetup, date coming up

Communal calendar and chatgroup 

SISP network / by invitation only. Query?

 

#innovativast i Almedalen 2017 

Awarding the most innovative in-almedalen solution(s) of the year.
 
Hosting: Dagens Opinion
Jury: Electrolux, Svenska riskkapitalföreningen, Great Beyond, Dagens Opinion, Swedish Incubators & Science Parks
Finalist announcement: Thursday, July 6
Winner announcement: Friday, July 7 


Serendipity Challenge 2017 #schallenge

Sweden's largest entrepreneurship competition for start-up and growth companies

Hosting: Serendipity
Finally Days: July 2-5
Read more: theserendipitychallenge.se and our finalists list

 

Follow us

Instagram
Facebook
Twitter


@sisp #innovateswe

#SIR18 #deeptechweekly #startup #scaleup
#incubator #sciencepark #openinnovation
#innovativast #intelligentenergy 

In seminars


"Innovation i och omkring svenska lärosäten - hur optimerar vi samverkan?"

Hosting: SNITTS and FUHS
Time: 13:30-15:00 on July 3
Place: Uppsala Universitet Campus

 
"Det oväntade språnget"

Hosting: Teknikföretagen, IKEM, RISE and Serendipity Challenge
Joining: RISE, Ericsson Garage, ABB & SynerLeap, Swedish Incubators & Science Parks, Teyi and startups from Serendipity Challenge
Time: 10:00-10:45 on July 4
Place: Industriområdet, S:t Hansgatan 18F/Trappgränd

Rundabordssamtal i RISE trädgård

Hosting: RISE
Invite only


"Lösningen på klimatutmaningen - ren energi från norra Sverige?"

Hosting: North Sweden Cleantech and Region Västerbotten
Joining: Energimyndigheten, Swedish Incubators & Science Parks, Skellefteå Kraft, (C), (Mp), Bioendev, Eco-oil, RISE Processum and the Minister for Policy Coordination and Energy Ibrahim Baylan.
Time: 11:15-12:00 on July 5
Place: Region Västerbotten, Novgorodgränd 1

"Är startups storbolagens räddning?"

Hosting: RISE
Joining: SAAB, ABB, RISE, and more
Time: 11:15-12:00 on July 5
Place: East Sweden Arena

"Kan gränslöst innovationsarbete ge nytändning för livsmedelsbranschen"

Hosting: Skåne Nordost
Joining: Krinova, Högskolan i Kristianstad, The Absolute Company, Kristianstad Municipality, and more
Time: 10:00-10:45 on July 6
Place: Öresundshuset, Hästgatan 1

Members hosting


”Från idé till verklighet – hur når nya innovativa produkter sjukvården?”

Hosting: Dagens Medicin, Di Digital
Joining: SmiLe Incubator, Medeon Science Park, SKL, Kry
Time: 8:00-8:30 on July 3
Place: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8


“Sverige: det nya drömlandet för storinvesteringar?"

Hosting: Region Dalarna
Joining: Teknikföretagen, Vetenskapsrådet, Stora Enso, Skanska
Time: 9-10 on July 3
Place: Hälsodalen, St Hans Café, Visby


"Medborgarcentrerad Samhällsutveckling"

Hosting: Piteå Science Park
Time: 9-14:30
Place: Stallgården, mellangatan 11
 

“Handelskrig, Nyindustrialisering eller ”basically gone”? Svensk industri 2020”

Hosting: Region Dalarna
Joining: Teknikföretagen, SSY, EQT, Stockholms Handelskammare, Tillväxtverket, Business Sweden, IF Metall, Stora Enso
Time: 10:15-11:25 on July 3
Place: Hälsodalen, St Hans Café, Visby

 

“Tema Myndighetshack – hur kan du nyttja kraften från ett hackande?”

Hosting: Science Park Gotland, Ingenjörer utan gränser, Futurion
Joining: Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Futurion, Naturvårdsverket, Post- och Telestyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Sveriges Geologiska Undersökning, Polisen, Migrationsverket
Time: 11-11.45 on July 3
Place: Science Park Gotland

 

“Energiomställningen pågår nu – hur hittar vi de ekonomiska drivkrafterna?”

Hosting: Göteborgs Stad, Göteborg Energi AB and Johanneberg Science Park
Joining: Johannesburg Science Park, Energimyndigheten, Göteborg stad and Göteborg Energi
Time: 15-16 on July 3
Place: Strandvägen, H528


“Delningsekonomi - hur tar vi vara på möjligheter och hanterar utmaningar?”

Hosting: Science Park Gotland
Joining: ShareSE, Skatteverket, Unionen
Time: 8:15-8:45 on July 4
Place: Gotland Science Park

 

“Starkare innovationsklimat för life science – hur gör vi?”

Hosting: GU Ventures, SmiLe Incubator, Veckans Affärer
Joining: SmiLe Incubator, GU Ventures, SKL, Regeringskansliet, Göteborgs universitet, and more
Time: 12-13 on July 4
Place: Kronstallgränd 4


”Är textilier som räddar liv och som bygger infrastruktur Sveriges nästa tillväxtraket?”

Hosting: Science Park Borås, Högskolan i Borås, Borås Stad, Västsvenska Handelskammaren
Joining: Smart Textiles, Oxeon, (C), (S), and more
Time: 15:00-16:00 on July 5
Place: Västsvenska Arenan

 

“Testbädden är svaret – men hur skapar vi förutsättningarna?”

Hosting: Johanneberg Science Park
Joining: Johanneberg Science Park Chalmers, RISE, Business Region Göteborg
Time: 12-13 on July 5
Place: Strandgatan 16A


"Kan gränslöst innovationsarbete ge nytändning för livsmedelsbranschen"

Hosting: Skåne Nordost
Joining: Krinova, Högskolan i Kristianstad, The Absolute Company, Kristianstad Municipality, and more
Time: 10:00-10:45 on July 6
Place: Öresundshuset, Hästgatan 1

"Agenda 2030 – genomförbart eller en utopi?"

Hosting: Högskolan i Borås
Joining: RE:textile/Science Park Borås, Sveriges Ingenjörer, VGR, Västsvenska Handelskammaren
Time: 10:30-11:30 on July 6
Place: Västsvenska Arenan