46 bolag finansierade i unik innovationssatsning

“Inkubation och acceleration av SMF - små och medelstora företag inom livsmedelskedjan” så heter Vinnovas satsning som drivits tillsammans med SISP och Krinova Incubator & Science Park. Genom projektet har 50 ansökningar fördelat på 46 livsmedelsbolag fått finansiering för att undersöka sin nästa affärsidé eller för att utveckla en befintlig. Projektet är ett uppdrag från regeringen till Vinnova som syftar till att stimulera till fler kommersiellt gångbara innovativa produkter och tjänster.

Ulrica Gellerstedt 30 juni 2020

Den svenska livsmedelsbranschen är på frammarsch. Hos medlemmarna till branschföreningen SISP - Swedish Incubators & Science Parks gläds man åt det växande inflödet av innovativa livsmedelsbolag över hela Sverige.   

– Vi ser en stark trend inom området hälsa, mat och teknologi genom att allt fler livsmedelsbolag söker sig till Krinova för att få hjälp med att utveckla sina affärer och attrahera investeringar, säger Torben Olsson, vice vd för Krinova Incubator & Science Park. 

Livsmedelsbolag som har blivit beviljade verifieringsmedel finns inom innovationsområdena drycker, färdigmat, primärproduktion, superfoods, foodtech, proteiner och förpackningar. Att flest ansökningar kommit från dryckesområdet är ingen slump. Enligt World Innovation Panorama by ProtéinesXTC är det världens mest innovativa livsmedelsområde.   

 – Att livsmedelsbranschen är en framtidsbransch både i Sverige och internationellt råder det inga tvivel om. Flera av våra medlemmar vittnar om att antalet bolag inom livsmedelsområdet ökar, inte minst från Krinova som har livsmedel som profilområde. Det finns också ett intresse i stora delar av landet att samverka i dessa frågor, säger Johan Ödmark, vd för SISP.   

Utlysningen har skett i två omgångar under 2020. SISP kommer arbeta för fortsatt stöd till livsmedelssektorn under 2021 och framåt.