Swedish Climate Startup Map

Under den sista dagen av Sweden Innovation Days 2023 lanserades den fulla versionen av Swedish Startup Climate Map – en kartläggning över 420 svenska startups och scaleups som utvecklar innovationer med potential att påskynda den gröna omställningen. 

24 mars 2023

420 startups och scaleups med klimatsmarta lösningar

Swedish Climate Startup Map, som lanserades i sin fulla version den 23 mars 2023, listar startups och scaleups i tolv olika kategorier som är kritiska att lösa för klimatet. Kartläggningen syftar till att ge företagen en synlig plattform för att öka deras möjligheter att hitta kunder, investerare och kompetens. 420 företag med potential att både lösa klimatutmaningar och skapa hundratusentals nya jobb på en global marknad.

 

Unik position för att leda kampen mot klimatet

EU-kommissionen konstaterar i sin innovationsagenda att växande, innovativa startups och scaleups är nyckeln till att genomdriva den gröna och digitala omställningen. Svenska företag är unikt positionerade för att leda världen i kampen mot klimatförändringarna. Statistiskt sett är det också dessa kunskapsintensiva företag med innovationshöjd som skapar mest tillväxt. De är också kraftigt överrepresenterade i sin roll att skapa nya arbetstillfällen. 

- Sverige ligger i topp bland de mest innovativa länderna i världen. Vi har våra främsta styrkor i tidiga, upptäckande skeden inom forskningen. Samtidigt ser vi att både kundunderlag och investeringar hos startups och scaleups sviker på grund av läget i omvärlden. Vi måste hjälpa dessa företag att komma över de svåraste hindren i början av tillväxtresan, både i de tidigaste faserna men också möjliggöra snabbare uppskalning. Det gör att entreprenörerna kan lägga fokus på att utveckla kärnan i sina klimatsmarta, innovativa lösningar, och ge dem rätt förutsättningar att göra verklig nytta på en internationell marknad. Genom Swedish Startup Climate Map ger vi dem en plattform att synas på, säger Stina Lantz, tf VD SISP.


Inkubatorbolag välrepresenterade på kartan

Många av de företag som är kartlagda är antingen i inkubation hos en inkubator i nuläget, eller har genomgått ett program tidigare. Inte mindre än 159 bolag från 30 inkubatorer runtom i Sverige finns representerade. Två av dem är SurfCleaner och CorPower Ocean där Christina Lundbäck är grundare, respektive styrelseledamot samt huvudägare.

- Det finns otroligt många svenska bolag med lösningar som gör skillnad på riktigt, men hur kan vi snabbare komma ut i världen och bidra till en positiv påverkan? Att finnas med på Swedish Climate Startup Map kan definitivt öka visibiliteten och intresset för olika lösningar. Vi är övertygade om att det finns en massa potentiella kunder som inte vet att vi finns och vad vi kan bidra med, dels för att klara ökade miljökrav men även att förbättra deras hållbarhet, säger Christina Lundbäck.


Till Swedish Climate Startup Map >>
 

Swedish Startup Climate Map är en kartläggning som uppdateras löpande.
Saknar du något bolag som bör vara med på nästa uppdatering? Tipsa om det här >>


Swedish Climate Startup Map leds av SISP - Swedish Incubators & Science Parks, Ignite Sweden, Sting, Chalmers Ventures, Dalarna Science Par och LEAD (Business Incubator. Det är en del av Omställningslyftet, medfinansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket, Vinnova och Sustainable Energy Action, finansierat av Energimyndigheten.