10 nytänkande entreprenörer att hålla koll på 2022!

2022 års stipendiater i ÅForsk prestigefyllda entreprenörsstipendium är utsedda.

4 april 2022

Swedish Incubators and Science Parks är glada att idag kunna presentera de tio nytänkande entreprenörer som får ta emot ÅForsk prestigefyllda Entreprenörsstipendium. Årets stipendiater arbetar med innovationer inom bland annat cybersäkerhet, miljö, agrotech, vatten, energi och biomaterial. 
 
Det unika med ÅForsk entreprenörsstipendium är att det riktar sig till entreprenören snarare än själva innovationen med målet att stimulera och göra det möjligt för ambitiösa entreprenörer med drivkraft att ta sina idéer till nästa nivå. Intresset för att söka ÅForsk Entreprenörsstipendium har ökat drastiskt de senaste åren och idag anses utmärkelsen som en av Sveriges finaste att erhålla. Årets stipendiater kommer från inkubatorer och science parks i Stockholm, Umeå, Sundsvall, Uppsala, Göteborg, Trollhättan och Skövde. Det som sticker ut i år är innovationer som berör olika typer av material och teknologier med koppling till hållbarhet och miljö. En trend som ser vi komma är inom cybersäkerhet. 

- Genom ÅForsk entreprenörsstependium har vi fått chansen att uppmärksamma tio fantastiska entreprenörer med innovationer som verkligen har potential att göra skillnad. Jag är övertygad om att vi kommer få se mer av dessa framöver. SISP är en stolt samarbetspartner till ÅForsk. Vi tycker det är otroligt viktigt att samhället uppmuntrar och stödjer såväl entreprenörer som små och medelstora företag, säger Johan Ödmark, vd, Swedish Incubators and Science Parks. 

Stipendiet innebär att entreprenörerna tilldelas 200 000 kronor vardera. En summa som syftar till att stötta entreprenörerna i att förverkliga deras affärsidéer. För att få ta del av stipendiet krävs att man driver spännande och nytänkande företag som utvecklats inom det akademinära innovationsekosystemet som inkubatorer, science parks eller innovationskontor vid högskolor och universitet. Tekniken och tjänsterna som ligger till grund för de 10 utsedda entreprenörernas idéer har alla förankring inom forskning och utveckling med hög innovationshöjd.  

- Vårt samhälle ställs ständigt inför nya utmaningar. Det har vi inte minst fått uppleva de senaste två åren. Årets stipendiater driver samtliga arbete som gör skillnad ur både miljö-, säkerhets- och vård-aspekter. Årets stipendiater utmärker sig i att de är entreprenörer med ambition och förmåga att stärka svensk innovationskraft, säger Carina Håkansson, styrelseordförande i stiftelsen ÅForsk. 

Stipendiaterna har genomgått en nomineringsprocess där affärsutvecklare från regionalt baserade innovationsmiljöer över hela landet har haft möjlighet att nominera entreprenörer och stipendiaterna tilldelas stipendiet för att de med sin innovationsförmåga kan skapa positiva effekter för samhällsutvecklingen.  
 
Årets tio nya stipendiater av ÅForsk Entreprenörsstipendium tilldelas utmärkelsen den 18e maj under Sveriges Innovationsriksdag, ett återkommande årligt event arrangerat av SISP. I år kommer Sveriges Innovationsriksdag att hållas i Sundsvall. 

Hela listan – 10 innovativa entreprenörer som tilldelas ÅForsk Entreprenörsstipendium 2022 

Namn: Henrik Hagman 
Inkubator: Uminova Innovation
Affärsidé: Enduce har utvecklat en patenterad och världsledande teknik för energiåtervinning ur duschvatten. Utöver en ledande effektivitet har man utvecklat användarvänligt integrerad rengöringssystem som motverkar de igensättningar som tidigare har utgjort ett hinder för energiåtervinning ur gråvatten. God effektivitet och överkomligt pris gör denna innovation skalbar och spännande. 

Namn: Sara Nozkova 
Inkubator: STING
Affärsidé: FLOX lösning baseras på 30+ år av forskning på KTH och SLU och kombinerar djupinlärning, datorsyn, och ultraljudfrekvenser anpassade till djurarter monterade på autonoma drönare. Dessa drönare patrullerar fält kontinuerligt och förebygger enorma ekonomiska och miljömässiga viltskador på de mest utsatta områdena, samt ger insikter om vilt i området till beslutsfattare, försäkringsbolag och andra intressenter. 

Namn: Kinga Grenda 
Inkubator:
Affärsidé: Adsorbi utvecklar ett nytt material inom luftrening som är 5-8 gånger mer effektivt än det som finns på marknaden idag. 

Namn: Eva-Marie Stegeby 
Inkubator/Schience Park: BizMaker
Affärsidé: Nordic Renew Resource har en helt ny innovation för rening av tungmetaller ur förorenat processvatten och i slam. Processen sker utan förbränning och alla restprodukter kan tas tillvara i en cirkulär ekonomi. 

Namn: Christoffer Johnsson 
Inkubator/Science Park: BizMaker
Affärsidé: TaigaTech – för ett hållbart skogsbruk. Bolaget har skapat en produkt som förser sågverk med spårbarhetsinfrastruktur för stockar genom att känna igen stockens ändyta via kameror. Bolaget digitaliserar då värdekedjan och kan utnyttja mer information om stocken och använda där den är bäst lämpad utifrån dess individuella egenskaper. Sågverken kan då utvinna flera procent extra värde per sågad stock och minska spill. Långsiktigt vill TagiaTech förse industrin med spårbarhet från skog till byggnad och bli marknadsledande aktören för digitalisering av värdekedjan. 

Namn: Anders Ajaxon Persson 
Inkubator/Science Park/Innovationskontor: ESA BIC/UIC
Affärsidé: Använder rymdteknik som de ursprungligen uppfann för att söka efter liv på Mars, för att övervaka för tidigt födda barns hälsa. 

Namn: Angelica Smedberg 
Innovationskontor: Drivhuset Stockholm
Affärsidé: Sisterhood är en app som gör det möjligt för kvinnor som blivit utsatt för våld att dokumentera våldet på ett säkrare sätt. Likt en dagbok har den utsatta möjligheten att skriva om det upplevda våldet och lagra text, bilder, video, och ljudfiler på ett och samma ställe. 

Namn: Elin Sandahl 
Inkubator: Chalmers Ventures
Affärsidé: Norgald är ett cybersäkerhetsföretag för kritisk infrastruktur. 

Namn: Björn Holmström 
Science Park: Innovatum Science Park
Affärsidé: NSS Water Enhancement Technology (NSS WET) har utvecklat en process och membran för framställning av världens första NPW (Nanopure water). Grundaren Björn Holmström har uppfunnit och förfinat denna produkt/lösning och har idag 2 patent. Bolagets vatten kan också användas inom life science som tex PCR-vatten. Idag kostar PCR-vatten upp mot 45 000kr/liter. Med NSS WET lösning skulle tex ett sjukhus kunna bli självförsörjande på denna typ av extremt rent vatten. 

Namn: Sebastian Ringqvist 
Inkubator: Chalmers Ventures
Affärsidé: BlackCells - Den miljövänliga produktionsmetoden möjliggör biomaterial till företag. Genom att utreda problematiska restströmmar från skogsindustrin och reningsverk kan det tilltänkta bolaget tjäna pengar och minska utsläpp samtidigt som de kan erbjuda ett klimateffektivt material som råvara till andra industrier. Det patenterade biomateralet är ett melaninmaterial med UV-skydd, svart pigment och inkapslande egenskaper. I dagsläget används många ändliga och farliga ämnen för att tillgodose dessa egenskaper i produkter och genom att ersätta dessa med melanin minskas påverkan på människan och naturen. Bolagets vision är att ersätta samtliga produkter där det går att använda deras hållbara och icke skadliga melaninmaterial samt att på sikt även kunna producera andra biomaterial med deras odlingsmetod och erbjuda samma övergång i andra industrier. 

För mer information, kontakta:
SISP: Ebba Rydell -
ÅForsk: Carina Håkansson -