Åtgärdspaket för att rädda innovationsföretag och framtidens jobb

Föreningen för de lärosätesanknutna holdingbolagen, FUHS, och svenska branschföreningen för inkubatorer och science parks, SISP, föreslår fyra åtgärdspaket riktade till innovationsföretag. 

Ulrica Gellerstedt 24 mars 2020

Föreningen för de lärosätesanknutna holdingbolagen, FUHS, och svenska branschföreningen för inkubatorer och science parks, SISP, föreslår fyra åtgärdspaket riktade till innovationsföretag omfattande ca 4 miljarder kronor under en övergripande period om 1-1,5 år och i vissa fall upp till tio år.

1. Bidrag via Vinnova till innovationsföretag om sammanlagt 1,5 miljard kronor. 
2. Ägarkapital via holdingbolag och såddkapitalbolag om sammanlagt 0,6 miljard kronor. 
3. Mer villkorslån via Almi om 0,5 miljard och riskkapital via Almi Invest om 1 miljard kronor. 
4. Anslag till utförare som stödjer innovationsföretag om sammanlagt 0,35 miljard kronor.

Medlen kan transfereras via upparbetade kanaler, såsom Vinnova, Almi-koncernen, Energimyndigheten, Tillväxtverket och oss själva, för att bistå i krishanteringen och omställningen. Med det rådande krisläget vill vi erbjuda regeringen att nyttja våra kärnkompetenser liksom de nationella infrastrukturer som vi utgör – till att sätta fokus på att rädda innovationer viktiga för hela världen och på att framtidssäkra Sveriges framtida kunskapsresurs i form av innovationsföretag, såväl nystartade som växande.

Hela åtgärdspaketet hittar du här.

Vill du stödja vår namninsamling kan du göra det här. 

För mer information kontakta:

Klementina Österberg
Verksamhetsstöd, FUHS

070 - 440 11 90

Johan Ödmark
Vd, SISP

070 - 781 19 70

Johan Lilliecreutz
Ordförande, FUHS

Lena Miranda
Ordförande, SISP