ÅKROKEN SCIENCE PARK BLIR BIZMAKER

1 februari 2019

Åkroken Science Park AB byter namn och antar från 1 februari varumärket BizMaker. BizMaker har sedan 2016 varit förknippat med den regionala företagsinkubatorn inom Åkroken Science Park AB. Genom att uppdraget renodlats och verksamheterna nu arbetar allt mer integrerat ser man stora vinster med att samlas under ett gemensamt namn.

– Vi vill förtydliga att vi är en regional organisation med uppdraget att tillsammans verka för hållbar tillväxt och förnyelse. Med ett gemensamt varumärke blir vi också både tydligare och mer resurseffektiva, säger Eva Nyh Hederberg, vd på BizMaker.

Åkroken Science Park AB har funnits sedan 2002 och har under åren drivit ett antal affärsområden med olika inriktningar och varumärken, bland annat det skogliga klustret BioBusiness Arena, prototyplabbet Tvätteriet och företagsinkubatorn BizMaker. 

– Vår verksamhet har renodlats allt mer det senaste året. Vi har genomfört organisationsförändringar som gör att vi kan nyttja våra interna kompetenser på ett bättre sätt vilket skapat möjligheter för större satsningar, säger Eva Nyh Hederberg.

Innovationsbolaget som nu byter namn till BizMaker ska på olika sätt främja företagsutveckling och stärka offentliga organisationers förnyelseförmåga. Inriktningen mot näringslivet har vuxit allt mer under årens lopp. Verksamheten har vidgats geografiskt över Västernorrland och genomför även nationella affärsutvecklingsprogram, internationaliseringsinsatser samt initierar gränsöverskridande samarbeten. 

– Vårt mål är att utveckla goda idéer till nya hållbara affärer och lösningar som gör global skillnad. Att nyttja BizMakers redan framgångsrika och etablerade varumärke känns naturligt då det namnet inte begränsar oss geografiskt, är internationellt gångbart och på ett tydligare sätt kommunicerar den affärsmässiga utveckling som vi står för, förklarar Helene Ivares, kommunikationschef på BizMaker.

Verksamheten har också ett uppdrag att synliggöra Västernorrlands särskilda styrkor och genom olika inspirationsaktiviteter motivera människor med nya idéer att ta nästa steg. 

– Vi ska bidra till att attrahera en mångfald av företag och människor - gärna unga - till vår verksamhet och vår region. Ett modernt varumärke tillsammans med ett inkluderande förhållningssätt hjälper oss att lyckas, avslutar Helene Ivares.