HJÄLP DINA ENTREPRENÖRER ATT ANSÖKA TILL ÅFORSK ENTREPRENÖRSTIPENDIUM 2023

Utlysningen är öppen från 1 oktober till 15 november 2022.

Charlotta Wagell 1 oktober 2022

10 STIPENDIER OM 200 000 KR VARDERA DELAS UT - SÅ HÄR HJÄLPER DU DINA ENTREPRENÖRER ATT SÖKA ÅFORSK ENTREPRENÖRSSTIPENDIUM 

Du som verksamhetsledare, affärsutvecklare, projektledare eller i annan lämplig befattning har möjlighet att knyta några av morgondagens vinnare av ÅForsk-stipendiet till din verksamhet. De tio vinnarna av den prestigefyllda utmärkelsen presenteras med namn, innovation och science park- eller inkubatortillhörighet både i pressmeddelande och på sisp.se. Dessutom delas stipendiet ut på Sveriges Innovationsriksdag i mars i Lund.

SÅ HÄR ENKELT STÖTTAR DU DIN ENTREPRENÖR
Till ansökan ska den sökande bifoga en skriftlig, undertecknad motivering/ rekommendation från en science park eller inkubator om varför just den här entreprenören bör få stipendiet. Ansökan till stipendiet är personlig och entreprenören söker stipendiet i sitt namn, inte för teamet eller för bolaget. Motiveringen ska därför enbart avse den sökande entreprenören.

Motiveringen bör innehålla:

  1. Ditt utlåtande om entreprenören som person med exempel på några positiva egenskaper: "naturlig ledare", "en god förhandlare", "stort driv och engagemang", "kunnig entreprenör", "en förmåga att bygga team" och så vidare.

  2. En kort presentation av entreprenörens innovation och varför den är unik i sitt slag: "gör branschen miljömässig och ekonomiskt hållbar", "så revolutionerande att lagstiftningen framöver kan komma att ändras", "tekniken har stor potential att radikalt förändra eller skapa en ny marknad", "affärsidén väcker stort intresse hos andra aktörer", "innovationen tacklar en av de stora samhällsutmaningarna" etc.

  3. Datum, ditt namn med titel och din underskrift samt din innovationsmiljös namn.

  4. Det går bra att skriva under med e-signeringsverktyg. Den digitala förseglingen ska då vara verifieringsbar och ska tydligt framgå.   

KORT OM ANSÖKAN
 
Viktiga datum  
Utlysningstiden är 1 oktober till 15 november 2022.  
 
Vem kan söka?  
Den sökande entreprenören ska ha koppling till universitetsmiljö, antingen som student, doktorand, forskare eller lärare (i nutid eller tidigare).   
 
Var finns ansökningsformulär och instruktioner?  
Ansökningsformulär och instruktioner hittar du här
 
Vad är vinsten?  
Utmärkelsen ÅForsk Entreprenörsstipendium delas ut till 10st entreprenörer som erhåller 200 000 kr vardera. Förutom detta hyllas vinnarna under Sveriges Innovationsriksdag i Lund 2023. De kommer också att presenteras med namn, innovation och inkubator eller science parktillhörighet i ett pressmeddelande på sisp.se. Detta är en fin möjlighet att lyfta entreprenören och din egen verksamhet i media lokalt och regionalt.   
 
Har du entreprenörer som sökt förut men inte nått hela vägen fram?  
Uppmuntra dem att söka igen! Kanske har de utvecklat sin idé sedan sist och funnit det som saknades. Det finns ingen gräns för hur många gånger en entreprenör kan söka stipendiet så länge de inte erhållit det.   
 
Frågor? Maila till