Åforsk Entreprenörsstipendium - Bra tips till din ansökan

10 stipendiater delas ut 200 000 kr vardera!

25 oktober 2022

 

Är du en av Sveriges tio mest innovativa entreprenörer?


För nionde året i rad delar Swedish Incubators & Science Parks i samarbete med stiftelsen ÅForsk ut det prestigefyllda ÅForsk Entreprenörsstipendium. ÅForsk har målet att verka för forskning och utveckling inom områden som energi, miljö, hållbarhet, säkerhet, infrastruktur och produkter från förnyelsebara råvaror.

De tio som blir vinnare av ÅForsk Entreprenörsstipendium presenteras i pressmeddelande och på sisp.se. De mottar också stipendiet under Sveriges Innovationsriksdag i mars i Lund.

 

Så här ansöker du

Vem kan söka?
Ansökan till stipendiet är personlig och entreprenören söker stipendiet i sitt namn, inte för teamet eller för bolaget. Den sökande entreprenören ska ha koppling till universitetsmiljö, antingen som student, doktorand, forskare eller lärare (i nutid eller tidigare). Både entreprenörer som finns i en inkubator eller en science park och entreprenörer som inte finns i någon av innovationsmiljöerna är välkomna att söka.

Är du entreprenör som inte sitter i en inkubator eller science park?
Du rekommenderas att i första hand kontakta en affärsutvecklare i den inkubator eller science park som finns geografiskt närmast dig med förfrågan om att verifiera din ansökan. För exempel på inkubatorer och science parks i Sverige se denna karta. Du kan ställa frågan om verifiering av din ansökan till valfri inkubator eller science park i Sverige, de behöver alltså inte vara medlemmar i Swedish Incubators & Science Parks. Du kan också be exempelvis Connect, Nyföretagarcentrum, Drivhuset, Tillväxtverket med flera att verifiera din ansökan. 

Var publiceras ansökningsformulär och instruktioner?
Ansökningsformuläret och instruktioner hittar du på sisp.se. 

Hur går det till?
1. Ladda ner ansökningsformuläret och fyll i det utförligt. Produktbilagor och marknadsföringsmaterial kommer att bortses ifrån. Godkända filformat är pdf. 

Fråga 1 behandlar din affärsidé. Beskriv affärsidén och specificera nyttan med produkten/tjänsten/projektet. Ge en kort teknikbeskrivning och redovisning av eventuella patent.
Fråga 2 gäller tidigare mottagen finansiering och ersättning.
Fråga 3 behandlar eventuell omsättning hittills.
Fråga 4 ber vi dig beskriva teamet (om ni är fler än en person) och dess kompetens och om någon specifik kompetens saknas idag.
Fråga 5 gäller en beskrivning av tidsplan och målsättning för det kommande året och gärna även på längre sikt om möjligt.
Fråga 6 vill vi att du motiverar vad stipendiet skulle betyda för utvecklingen av din idé och hur det skulle hjälpa dig att uppnå dina mål.

2. Ansökan ska för att anses vara komplett innehålla samtliga uppgifter besvarade i ansökningsformuläret och bifogas tillsammans med två bilagor:

a) En motivering/rekommendation från en affärsutvecklare som stärker din ansökan. Motiveringen ska enbart avse dig som sökande och ska beskriva din innovation men främst ha till syfte att beskriva dina goda egenskaper som entreprenör. Motiveringen ska vara underskriven av affärsutvecklaren och vara daterad för att vara giltig.

b) Ditt cv.


3. 10 vinnare röstas fram av en jury med representanter från ÅForsk och Swedish Incubators & Science Parks. 
 
Har du sökt förut men inte nått hela vägen fram?
Sök igen! Kanske har du utvecklat din idé sedan sist och funnit det som saknades! Det finns ingen gräns för hur många gånger du som entreprenör kan söka stipendiet så länge du inte erhållit det. Som stipendiat erhåller du 200 000 kronor skattefritt, valfritt att disponera som du vill för att fortsätta utveckla din affärsidé och dela med ditt team om så önskas. Tio vinnare av stipendiet utses varje år.
 
Kontakt
Frågor kring stipendiet mejlas till aforsk@sisp.se.