ÅForsk entreprenörsstipendium 2023 - Ansökan öppnar 1 oktober 2022

16 september 2022

 

 Entreprenörer från hela Sverige kan söka ÅForsk Entreprenörsstipendium, som delas ut i samarbete med Swedish Incubators & Science Parks.

Utlysningen öppnar 1 oktober 2022 och stängs 15 november 2022. Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer kommer att utnämnas i mars 2023 under Sveriges Innovationsriksdag som i år hålls i Lund och kommer att tilldelas 200 000 kronor vardera.

Genom samarbetet med Swedish Incubators & Science Parks och dess nätverk av innovationsmiljöer, finner ÅForsk morgondagens mest lovande entreprenörer. ÅForsk har målet att verka för forskning och utveckling inom områden som energi, miljö, hållbarhet, säkerhet, infrastruktur och produkter från förnyelsebara råvaror.

 
OM ANSÖKAN

Vem kan ansöka? 
Den sökande entreprenören ska ha koppling till universitetsmiljö, antingen som student, doktorand, forskare eller lärare (i nutid eller tidigare). Både entreprenörer som finns i en inkubator/science park och entreprenörer som inte finns i någon av innovationsmiljöerna är välkomna att söka.

Entreprenör i ett bolag som inte sitter i en inkubator eller science park? Du som entreprenör fyller själv i ansökan och rekommenderas att i första hand kontakta en affärsutvecklare i den inkubator eller science park som finns geografiskt närmast med förfrågan om att verifiera din ansökan. Se kartan över inkubatorer och science parks i Sverige. 

UTLYSNINGSTID
Utlysningstiden är 1 oktober till 15 november 2022. Observera att vi inte tar emot ansökningar innan dess samt att inkomna ansökningar inom utlysningstiden ska vara kompletta för att behandlas.