Swedish Incubators & Science Parks

SISP

Swedish Incubators & Science Parks (SISP) är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISPs 65 medlemmar representerar tillsammans en nationella sammanhängande struktur av 80 regionala verksamheter över hela Sverige. Dessa miljöer har över 5000 kunskapsbaserade och tillväxtorienterade företag med omkring 72 000 sysselsatta.

Inkubatorer

Erbjuder en dynamisk och strukturerad process...

för utveckling av människor, affärer och företag. Inkubatorer stöttar entreprenörer med aktiv och anpassad managementsupport, tillgång till finansiella, tekniska och kommersiella nätverk, samt en kreativ tillväxt- och utvecklingsmiljö med tillhörande kontorsservice: alla viktiga beståndsdelar för att en idé ska kunna utvecklas till ett framgångsrikt företag så snabbt som möjligt. 

Science parks

Är stimulerande och utvecklande innovationsmiljöer...

som erbjuder kunskapsintensiva tillväxtföretag infrastruktur, närverk, samt affärs- och innovationsutveckling, ofta i anslutning till ett lärosäte. En science park kan beskrivas som en mötesplats mellan människor, idéer, kunskap och kreativitet, samt utgör ofta en plattform för större innovations- och utvecklingsprojekt. 

 

Sveriges Innovationsriksdag 2014

1-2 april i Göteborg

Läs allt om vad som hände här >>