Stina Lantz ny vice vd för SISP

8 november 2021

Den 5 november 2021 utsågs Stina Lantz, programchef för Ignite Sweden till vice vd för SISP. Stina kommer att fortsätta som programchef för Ignite Sweden jämte uppdraget som vice vd.

- Jag ser verkligen fram emot att officiellt kunna företräda SISP och våra medlemmar. Johan och jag kompletterar varandra bra, och i och med att jag nu tydligare kan representera SISP externt, kan inkubatorer och science parks få större nytta av de kontakter och plattformar vi har byggt upp genom Ignite Sweden, säger Stina Lantz, programchef för Ignite Sweden och nu även vice vd för SISP.

- Stina och jag har jobbat väldigt nära ihop ända sedan Ignite Sweden blev en del av SISP, så vad gäller organisation och arbetsuppgifter blir detta egentligen inte någon förändring. SISP driver väldigt många projekt nu och vi förväntas möta en stor och komplex omvärld. Då är det bra att vi tillsammans och var för sig kan representera hela SISP, avslutar Johan Ödmark, vd SISP.