Stina Lantz blir ordinarie VD för SISP

När Stina Lantz tog emot ett 60-tal verksamhetsledare för inkubatorer och science parks runtom i Sverige under en nätverksträff i veckan, var det som ordinarie VD efter att ha varit tillförordnad i ett års tid.

10 november 2023

SISP befinner sig i en strategisk förändringsresa, liksom hela innovationsekosystemet. Det kräver ett tydligt ledarskap. Som en viktig del i det arbetet har SISPs styrelse utsett Stina Lantz till ordinarie VD efter ett år som tillförordnad.  

- Det händer mycket i våra miljöer för tillfället, både positivt och negativt. Även SISP påverkas av det som händer och styrelsen gör den samlade bedömningen att ingen är bättre att leda transformationen av vår branschorganisation än Stina. Vi såg det därför som självklart att utse Stina till VD. Under tiden som Stina varit tillförordnad VD har hon vuxit i sin roll och vi vill inte tappa fart i det fantastiska arbete som görs nu, säger Anders Cronholm, styrelseordförande SISP och verksamhetsledare för Blekinge Business Incubator.

Ett av de initiativ som Stina har lett under det senaste året är förstudien Nationell kraftsamling för startups och scaleups. Igår samlades nästan alla verksamhetsledare för landets inkubatorer och science parks, tillsammans med bolagsgrundare och andra aktörer i innovationsekosystemet och riksdagsledamöter för att lyssna till slutsatser från förstudien och förslag på åtgärder framåt.

- Jag är glad för förtroendet att leda SISPs transformationsresa. SISP är ett fantastiskt kompetent nationellt nätverk vars medlemmar möjliggör att entreprenörer kan starta och växa framtidens innovativa företag, oavsett vart i landet de bor. Sverige behöver innovationskraften och bolagen som finns hos våra medlemmar mer än någonsin. Det är bara genom att jobba tillsammans som vi kan skapa bättre förutsättningar för att fler innovationer ska skalas upp, säger Stina Lantz.

Verksamhetsledare för Sveriges inkubatorer och science parks samlade i Sveriges riksdag för en presentationen av förstudierapporten Nationell kraftsamling för startups och scaleups.