Stötta företagen – fokus för Sveriges innovationsmiljöer

På mindre än en vecka har spelplanen förändrats rejält i Sveriges innovationsmiljöer. Vid sidan av den allmänna och självklara oron inför Covid-19, vittnar många av SISPs medlemmar om att det i princip tagit stopp över en natt för många små och växande företag.   

Ulrica Gellerstedt 19 mars 2020

- Det kommer få allvarliga konsekvenser för Sveriges innovationskraft om våra små och växande företag slås ut. Och inte minst är de viktiga för att ta Sverige ur den kris vi förmodligen bara sett början på, säger Johan Ödmark, tillträdande vd för SISP - Swedish Incubators & Science Parks.

Flera medlemmar vittnar redan om att de kämpar med att klara sina grunduppdrag. Samtidigt som de på kort sikt måste kraftsamla för att stötta företagen i sina miljöer, framförallt de små och växande. Hos inkubatorer och science parks sker det nu en inventering och ett idéutbyte om vad som behöver göras på kort och lång sikt.

– Vi ser redan att många av våra medlemmar tillsammans ger konkreta förslag till kommuner, regioner och myndigheter om hur de ytterligare kan förstärka stöden till små och innovativa företag. Till exempel handlar det om hur de kan ge stöttning genom lån eller annat externt kapital, säger Johan Ödmark.

Svenska inkubatorer och science parks har väl etablerade strukturer för att hjälpa små och innovativa företag och arbetar nu för fullt med att stötta i denna speciella situation.

- Våra miljöer är vana att agera snabbt och vi har redan sett flera exempel där våra medlemmar lyssnar in behoven hos företagen för att sedan agera mot rätt parter. Det är verkligen fantastiskt att se hur snabbt de ställt om i denna utmanade tid, avslutar Johan Ödmark, tillträdande vd på SISP.