SmiLe Incubator utvald av EU att hjälpa europeiska startups

EU-organisationen EIT Health har utsett SmiLe Incubator som enda skandinaviska inkubatorn i sitt program Bridgehead. Totalt är det ett 20-tal så kallade katalysatorer, coachningsorganisationer, som ska ge expertstöd till uppstartsbolag så att de kan komma närmare marknad. Det första bolaget som kommer till SmiLe är norska e-hälsobolaget Mode Sensors.

Emanuel Alvarez 13 februari 2019

EIT Health har i år startat programmet Bridgehead med syfte att hjälpa de bästa europeiska uppstartsbolagen inom hälsa som har behov av hjälp med internationalisering och att accelerera sin marknadsintroduktion i Europa. 

För detta ändamål har EIT Health hittills utsett ett 20-tal katalysatorer, det vill säga inkubatorer och andra stödorganisationer som erbjuder olika typer av experttjänster, varav SmiLe är den enda inkubatorn från Skandinavien.

Tio europeiska uppstartsbolag har valts ut och kommer att erbjudas hjälp i första omgången. De får 25.000-30.000 EUR vardera att spendera på service från katalysatorerna.

– Det är tack vare framgångarna för SmiLe-bolagen Gedea Biotech, Sinntaxis och Receptor Pharma i förra årets EIT-tävlingar som EIT Health fick upp ögonen för SmiLe. De noterade kvaliteten på bolagen som kom härifrån, och därför blev vi tillfrågade om vi vill vara en katalysator. Det handlar om att stötta bolag i deras utveckling genom specialinsatser där bolagen själva väljer vilka kompetenser de behöver. Vi ser det här som en intressant möjlighet att bli ännu spetsigare i vår rådgivning och utveckla våra nätverk för att skapa möjligheter för vår egen community av bolag, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator. 

Det norska e-hälsobolaget Mode Sensors AS kommer till SmiLe under ett antal dagar för att på plats få coachning. De håller på med diagnostisering med hjälp av sensorer som bland annat finns i smartphones.